7.12.2022 00:15:21
Folklórny súbor MOSTÁR v Brezne

Folklórny súbor MOSTÁR v Brezne

o s l á v i

desiate výročie FS Mostár – senior
galaprogramom
AKO ZA MLADI...,
ktorý sa uskutoční 20. apríla o 18. hod. v Mestskom dome kultúry Brezno.
(Predpredaj vstupeniek v TIK Brezno)
h ľa dá

speváčky do ženskej speváckej skupiny.
Konkurz sa uskutoční 3. apríla o 18. hodine v Mestskom dome kultúry Brezno, Švermova 7, v skúšobni FS Mostár (prízemie vľavo).

Bližšie informácie: 0903 377 164 alebo fs-mostar@fs-mostar.comAutor (zdroj):