7.12.2022 00:44:29
Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty!


Už osemnásť rokov spája Valentínska kvapka krvi všetkých, ktorí nezištne pomáhajú. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc s cieľom - osloviť čo najširšiu populáciu mladých ľudí.
Heslo kampane pre tento rok „Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty!“ oslovilo aj mladých ľudí v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽP a Súkromnom gymnáziu ŽP, ktorí sa zapojili 6. marca do dobrovoľného odberu v klubovni súkromných škôl.
Mobilná jednotka NTS z Banskej Bystrice vykonala odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 34 dobrovoľných darcov z radov študentov, pedagógov, športovcov i zamestnancov ŽP.

Dobrovoľným darcom krvi - Monike Zimovej, Tomášovi Štulajterovi, Tomášovi Mózerovi, Júliusovi Michalkovi, Vladimírovi Vaštíkovi, Dušanovi Lihanovi, Antoniovi Kovačecovi, DeniseTyčiakovej, Dagmare Kyselicovej, Dominike Kyselicovej, Zuzane Hiadlovskej, Michalovi Kupčokovi, Jánovi Molentovi, Tomášovi Kováčikovi, Jánovi Hrubošovi, Jaroslave Giertlovej, Antonovi Štajerovi, Lukášovi Stehlíkovi, Michalovi Mikloškovi, Marekovi Petržilkovi, Petrovi Grolmusovi, Michalovi Peniakovi, Radoslavovi Ridzoňovi, Márii Pištolovej, Slavomírovi Urbánikovi, Júlii Auxtovej, Viktórii Kánovej, Matejovi Matúškovi, Petrovi Seifertovi, Miroslavovi Plieštikovi, Martinovi Kupcovi, Ľubošovi Janechovi, Patrikovi Szántóvi a Marekovi Gruberovi – za ich humánny čin ďakujeme!


Foto: J. Čief
Autor (zdroj): M. Stieranková