9.2.2023 13:30:08
NEPREHLIADNITE!


  • Telefónna predvoľba Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., bola od 1. novembra uplynulého roka zmenená z 6302 na 2820 (posledné trojčíslie zostáva nezmenené).

    NsP, n.o.

  • Oznamujeme darcom krvi, ktorí boli v roku 2012 ocenení Janského plaketou, že do 15. apríla 2013 sa ešte môžu nahlásiť na rekreačný pobyt, na t.č. 2943 u M.Krellovej.

    PbhAutor (zdroj):