7.12.2022 02:15:38
Poďakovanie


Dňa 11. marca 2013 nás navždy opustil Ing. Július STARKE, ktorý pracoval v podbrezovských železiarňach od roku 1954. Počas svojho produktívneho veku sa podieľal na postupnej modernizácii starého závodu a prípravách a realizácii výstavby nového závodu, vrátane rúrového programu. Začínal od projektanta a do starobného dôchodku odišiel z funkcie investičného námestníka podnikového riaditeľa v roku 1989.

Ako dôchodca v oblasti výstavby naďalej spolupracoval so železiarňami, tlmočil pri opravách a revíziách technologických zariadení. Jeho poznatky z technickej a investičnej výstavby boli publikované v dvoch monografiách železiarní Podbrezová a posledným darčekom predstavenstvu je jeho publikácia „Príspevok k rozvoju železiarní v Podbrezovej“, s prílohou výkresovej dokumentácie zaznamenávajúcej zložitý rozvoj železiarní od ich vzniku až po súčasnosť.


ČESŤ JEHO PAMIATKE!Autor (zdroj): redakcia