7.12.2022 00:22:17
Projekt COMENIUS

Na pôde Súkromného gymnázia ŽP sa od 5. do 12. marca 2013, vďaka projektu Comenius, zišli študenti zo zahraničných partnerských škôl - z gréckej školy v Mythilens na ostrove Lesvos a z tureckej školy v Izmire. Spolu so študentmi zo Súkromného gymnázia ŽP pracovali na projekte pod názvom „a Choral song“ počas niekoľkých dní.Študentom sa podarilo nahrať spoločné video a pieseň pre projekt a spoločne navštívili i ďalšiu partnerskú školu v poľskej Czerwionke-Leszczyny, kde sa s poľskými študentmi zúčastnili na ateliéroch spojených s prípravou Veľkej noci a so zdobením veľkonočných vajíčok.
Návšteva gréckych a tureckých študentov v súkromnom gymnáziubola okorenená výletmi do blízkeho okolia. Navštívili Hutnícke múzeu ŽP a kolkáreň v Podbrezovej, Hrad Ľupču, Bystriansku jaskyňu, Banskú Bystricu, ale aj lyžiarsky areál na Táľoch, kde sa mohli tureckí hostia po prvýkrát postaviť na lyže a vyskúšať sitechniku lyžovania. Odchádzali plní neopakovateľných zážitkov a dojmov a určite budú na SG ŽP dlho spomínať.
Aj naši žiaci si z tohto stretnutia odnášaliveľa cenných skúseností
a zážitkov, ktoré sa im natrvalo vryjú do pamätí. Onedlho aj oni absolvujú pobyt v zahraničí, spojený s návštevou partnerských škôl - vo francúzskom Meylane, neďaleko Grenoblu, v tureckom Izmirea v španielskom Madride, kde budú spolu so zahraničnými študentmi pokračovať v práci na projekte. Zostáva nám už len zaželať im veľa zdaru a hlavne veľa skvelých zážitkov a nápadov!Piateho marca sme privítali gréckych a tureckých študentov v našej klubovni. Foto: J. Čief


Autor (zdroj): M. Korimová