9.2.2023 14:38:03
Súčasní maturanti to majú náročnejšie


V Súkromnom gymnáziu ŽP a Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽP sa 12. -14. marca konali písomné maturitné skúšky, ktorých hlavnými aktérmi sa stali žiaci štvrtých ročníkov a žiaci päťročného študijného odboru mechanik mechatronik. Priebeh maturitných skúšok môžeme hodnotiť ako pokojný, bezproblémový a časovo zvládnutý.Atmosféra v triedach sa spočiatku dala krájať nožom, čo je pri takej, pre budúcnosť žiakov dôležitej skúške pochopiteľné, no po prečítaní prvých otázok a zadaní sa ovzdušie zmenilo na príjemné (aj keď jemne stresové) a pracovné. V utorok sa duch maturitných skúšok oboch škôl niesol v znamení slovenského jazyka a literatúry, v stredu v školách zavládli cudzojazyčné pomery (angličtina, nemčina, ruština) a vo štvrtok sa SG ŽP zmocnila neúprosná logika matematiky. Maturitné skúšky absolvovalo 84 žiakov, z toho 48 žiakov z odbornej školy a 36 gymnazistov.Po ich absolvovaní z mnohých žiakov žiarila spokojnosť, z niektorých kritickosť k sebe a k svojmu výkonu, ale viera a presvedčenie v úspešné absolvovanie písomnej maturitnej skúšky nezomrela v nikom. Žiaci sa totiž výsledok skúšok dozvedia len 7. – 10. mája 2013.

Priebeh prvých maturitných dní možno rozdeliť do dvoch etáp. V prvej a náročnejšej žiaci od 9.30 hod. písali test, ktorého dôležitou súčasťou bolo čítanie textu s porozumením. Svoje odpovede vpisovali do špeciálnych tlačív dvojakého druhu: do jedného zaznačili svoju voľbu zo štyroch možnostía do druhého vpisovali celé slová. Hárky, do ktorých žiaci vpisovali slová, boli vyhodnocované v ten istý deň, pod dozorom pedagóga, určeného Obvodným úradom v Banskej Bystrici. Každý predmetpísomnej maturitnej skúšky mal tak externý dozor. Na priebeh maturitných skúšok dozeral predseda školskej maturitnej komisie, ktorý bol nominovaný z inej školy. Komplexné hodnotenie zastrešuje Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM), ktorý celú agendu písomných maturít každoročne pripravuje a organizuje.Po absolvovaní testu a hodinovej prestávke sa žiaci dostali k druhej a príjemnejšej fáze skúšok, k písaniu slohovej práce. Témy boli zverejnené okolo pol jednej. Žiakom sa páčili a hneď sa vrhli do tvorivej činnosti. Ich slohové práce budú hodnotiť učitelia slovenského jazyka a cudzích jazykov s následnou kontrolou externých pedagógov, v pozícii predsedov predmetovýchkomisíí počas májových ústnych maturitných skúšok. Najlepšie prácebudú zverejnené v júnovom čísle školského časopisuLopejíkv printovej, ale aj v elektronickej podobe na internetových stránkach škôl a stránke školskej knižnice (http://kniznica-sgzp.webnode.sk).
Naši maturanti majú za sebou náročný týždeň, na ktorý budú určite dlho spomínať.Pred nimi sú od 27. – 30. mája ústne maturitné skúšky, ku ktorým im poprajme veľa úspechov, pokoja a aj šťastia. Druhá skúška ich prenesie do sveta dospelých, do sveta zodpovednosti za seba, za svoj domov a za svoje činy.Aké si mal pocity počas písomných maturitných skúšok?

Erik CITTERBERG
-Slovenčiny som sa vôbec nebál. Bol som síce vystresovaný ako každý, avšak dobre som sa pripravil a som spokojný s tým, čo som napísal a čo som vedel. Som si istý, že odpovede slovom som napísal celkom slušne a test sa mi nezdal až taký náročný. Sloh mi nahnal strach, keďže sme boli pod stresom a rýchlo vytvoriť 1 a pol strany textu tak, aby bol súvislý a bez chýb, je ťažké. Dúfam však, že som podal dobrý výkon. Matematika bola ťažším orieškom. Ak stres dokáže niečo ovplyvniť, tak je to práve schopnosť sústrediť sa. Potrápili ma hlavne príklady, v ktorých sa odpoveď vyberala z viacerých možností, tie sa totiž veľmi podobali.
Celkový dojem z maturít mám dobrý, aj keď sa mi zdá, že som mohol byť v niečom lepší a naučiť sa viac, ostáva mi však už len čakať, ako som vlastne dopadol.

Andrej VÁGNER
-Písomná časť maturitných skúšok je konečne za mnou. A moje dojmy? Každý si, pravdaže hovorí, že to mohlo dopadnúť aj lepšie. A tak je to aj v mojom prípade. Ak aj výsledky nebudú podľa mojich predstáv, nemôžem nikoho obviňovať, pretože otázky položené v testoch boli, aspoň podľa môjho názoru, na úrovni stredoškolského učiva. Každopádne, môj celkový dojem je dobrý. Všetko prebiehalo hladko, podľa časových predpisov a nikde nenastali žiadne problémy.

Patrik HLÁSNIK
-Maturoval som z predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk a matematika. Pred písomnými maturitami som sa najviac obával cudzieho jazyka, čo sa nakoniec aj potvrdilo, lebo práve ten ma najviac potrápil. Aj keď si myslím, že všetko sa to dalo zvládnuť vďaka svedomitej príprave bez väčších problémov. Mladším študentom preto odkazujem, aby sa poctivo učili a nebudú sa mať čoho báť.

Katarína ČERŇANOVÁ
-V pondelok večer pred maturitami som mala menší stres, lebo som nevedela čo presne mám očakávať. Najhoršie momenty pre mňa boli tesne pred zverejnením tém na sloh, ale potom to už bolo len lepšie. Koniec – koncov, písomky neboli až také strašné, ako som čakala, ale som rada, že sú konečne za mnou.

Róbert OSTRIHOŇ
-Aktuálny školský rok sa maturovalo s niekoľkými novými zmenami, ktoré okrem iného zaistili, aby sme písomnú resp. externú časť maturitnej skúšky brali vážnejšie. Reálne to skôr viedlo k tomu, že takmer každý študent, tohtoročný maturant, mal ťažké srdce na ľudí z NÚCEM-u, ktorí sa o tieto zmeny postarali. Napríklad, opakovanie v prípade neúspechu je možné len na budúci školský rok. Napriek tomu môžem už teraz povedať, že som celkom spokojný, aj keď definitívne výsledky ešte nie sú zverejnené.Slovenský jazyk mi nerobil problémy, čo sa už nedalo povedať o štvrtkovej matike, nakoniec ale verím, že úspešne dopadne aj to.Anglický jazyk som si poistil už skôr certifikátom, na základe ktorého mi bola maturitná skúška z jazyka uznaná a dosť mi to pomohlo, nemusel som riešiť tento týždeň 3 predmety, ale sústrediť sa na zvyšné dva.Toľko k mojim postrehom z tohtoročnej "polovice" tzv. skúšky dospelosti. Už to zostáva len patrične, ale samozrejme vo všetkej počestnosti, osláviť a pripravovať sa na ústnu časť.


Autor (zdroj): Mgr. Štefan Fedor