3.8.2021 03:41:07
O bližšie informácie sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho technicko–investičného rozvoja

Opätovný ruch na stavbe rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece


Ako pokračuje rekonštrukcia odprášenia?

-Po zimnej pauze a ústupe nepriaznivých poveternostných podmienok predĺženej zimy sa začala ďalšia etapa v rekonštrukcii odprášenia EAF a LF pece. Na jeseň sme vybudovali základy pod filtračnú stanicu. Teraz pokračujeme vo výstavbe samotnej filtračnej stanice. Zabetónovaná bola základová doska, zrealizovali sme kanalizáciu objektu, začali sme montáž samotnej technológie filtračnej stanice montážou oceľovej konštrukcie filtra a výsypiek filtrov, výstavbu komína, osadzujú sa ventilátory. Na východnej strane oceliarne vyrástla obslužná plošina pre odsávacie potrubie, inštalujú sa vnútorné pomocné obslužné konštrukcie. Výstavba pokračuje v dobrom tempe.


Dopočuli sme sa, že pri montáži bude použitá aj špeciálna montážna technika, môžete ozrejmiť o čo ide?

-Súčasťou rekonštrukcie bude aj inštalácia nového odsávacieho zvona na streche oceliarne. Najvyšší bod bude vo výške približne 45 metrov. Nový odsávací zvon bude mať rozmery 24 x 26 metrov a bude dvojnásobnej kapacity pôvodného odsávacieho zvona. Navyše, pôvodný odsávací zvon je zapustený v hale, čo spôsobuje neúčinné zachytenie výronu spalín z EAF pece. Nový zvon bude inštalovaný ako nadstavba nad súčasnú konštrukciou strechy haly. Odsávacie potrubie z odsávacieho zvona priemeru 3,6 metra bude vedené novou trasou po strešnej konštrukcii, až po zmiešavaciu komoru, ktorá bude inštalovaná na východnej stene haly oceliarne. Výška, v ktorej bude prebiehať inštalácia uvedených častí, rovnako ako aj hmotnosť jednotlivých častí a vzdialenosť od okraja strechy, si vyžadujú použitie špeciálneho vežového montážneho žeriavu Liebherr 550. Výška žeriavu pod hákom bude 57 metrov, výložník dĺžky 81,5 metra bude mať pri vyložení 71,5 metra nosnosť 5 700 kilogramov a pri vyložení 24,2 metra nosnosť až 20 000 kilogramov. Základ žeriavu bude mať rozmery 8 x 8 metrov s rohovým zaťažením až 115 ton. To si vyžaduje vybudovanie samostatného základu pod každú pätku žeriavu. Žeriav príde na osemnástich kamiónoch a pre jeho postavenie (montáž) príde ďalší cestný žeriav nosnosti 250 ton.

Montáž a demontáž uvedeného žeriavu si určite bude vyžadovať aj isté dopravné obmedzenia pri oceliarni.

-Výstavba základov pre vežový žeriav sa už začala. Pätky vežového žeriavu budú zasahovať do komunikácie popred oceliareň, pričom bude prejazdný len jeden jazdný pruh. Prednosť v jazde budú mať vozidlá smerujúce od zásobovania k hlavnej bráne v starom závode. Obmedzenie bude označené dopravnými značkami a potrvá až do polovice októbra 2013. Samotná montáž žeriavu v trvaní dvoch týždňov (predpokladaný termín je od 27. mája do 10. júna.2013) si však bude vyžadovať úplnú odstávku tejto komunikácie. Automobily, ktoré podliehajú nutnosti váženia a ktoré smerujú do objektov zásobovania, tehloskladu, horného portálu, hmotárne, dopravy, homogenizačného šrotového poľa ..., budú musieť byť odvážené na vstupnej váhe do starého závodu, následne budú musieť opustiť objekt ŽP, prejsť vonkajšou komunikáciou a vstúpia opäť do závodu bránou č.8 (pod kostolom pri zásobovaní). Spätné odváženie bude postupovať opačným postupom. Automobily bez nutnosti váženia budú vstupovať do tejto časti závodu priamo cez bránu č.8. Automobily smerujúce do skladu valcovne rúr, ZPO, ekonomického úseku a druhovýroby budú vchádzať po starom cez hlavnú bránu v starom závode. Zamestnanci prechádzajúci pešo týmto územím sa budú musieť riadiť pokynmi príslušných zamestnancov organizujúcich montážne práce. Rovnaké obmedzenie s úplnou uzáverou tejto komunikácie sa uskutoční začiatkom októbra 2013, po ukončení akcie rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece. Prosím preto všetkých hlavne o trpezlivosť, toleranciu a rešpektovanie pokynov riadiacich pracovníkov výstavby v záujme vlastnej bezpečnosti. Za porozumenie vopred ďakujem.
Projekt je spolufinancovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu SR.


„Investícia do Vašej budúcnosti“Autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD.