5.10.2022 19:38:12
Vnútropodnikový trh práce


VNÚTROPODNIKOVÝ TRH PRÁCE


Personálny odbor ŽP a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie referent racionalizácie a normovania odboru práce a miezd.


Stanovené požiadavky na funkciu:
● ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou technického zamerania,
● odborná zručnosť v posudzovaní a overovaní výrobných postupov, technológií,
● navrhovanie racionalizačných opatrení, orientácia v dokumentácii, metódach racionalizácie práce, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii,
● výhodou prax v pozíciách majster, predák,
● vodičský preukaz skupiny „B“,
● znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
● organizačné schopnosti, plánovanie práce, pružnosť a samostatnosť v myslení, kreativita,
● schopnosť analyzovania a riešenia problémov,
● komunikačné schopnosti,
● technická gramotnosť,
● záujem o problematiku v oblasti normovania práce a pracovného výkonu,
● zodpovedný prístup k práci.

Termín nástupu do funkcie:
august 2014

Požadované doklady:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.


Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 30. júna 2014 najneskôr do 14.00 hod. na Personálny odbor ŽP a.s. alebo zašlite emailom na: kochan@zelpo.sk.


Pracovná ponuka je určená len pre zamestnancov ŽP a.s.Autor (zdroj): Personálny odbor