4.12.2022 09:24:45
Editoriál ... Mesiac úcty k starším


Až s príchodom Mesiaca úcty k starším si niektorí uvedomujú, čo pre svojich najstarších členov rodiny chceli v tomto roku urobiť a nestihli. V tom lepšom prípade, čo sa im už podarilo a čím ich v najbližšej dobe prekvapia. Ak patríte do prvej skupiny, ospravedlňujúcej sa nedostatkom času, tak nastal okamih, kedy treba prehodnotiť svoje priority. Dôvodov na to je niekoľko. Najdôležitejším je skutočnosť, že sa všetci radi vraciame na miesta detstva a dospievania, k spoľahlivému rodinnému krbu, kde nachádzame porozumenie a lásku. Bytostne si uvedomujeme, že niet na svete človeka, ktorý by nám tak nezištne pomáhal nielen radami, odpúšťal všetky prehrešky a bol životným vzorom, ako rodič. S vedomím, že aj nás čaká jeseň života, v ktorej budeme zbierať plody svojho celoživotného snaženia, správajme sa s prezieravosťou, ako v rozprávke O troch grošoch, ktorá ukrýva veľký kus životnej pravdy.
Mnohí dennodenne pomáhame nestorom viacgeneračných rodín, s ktorými žijeme v jednej domácnosti. Menej si už všímame svoje okolie, v ktorom je veľa osamelých dôchodcov. Pre nich je každá minúta prežitá s najbližšími sviatkom, sú vďační za okamihy pozornosti, milého slova, vysloveného hoci aj na diaľku - telefonicky.
Nikdy nie je neskoro zmeniť prístup k najstaršej generácii, ktorá tvorí pätinu celkovej populácie Slovenska, spríjemňovať jej jesenné dni života. Nezabúdať, že práve jej vďačíme za súčasnosť, za odovzdanú životnú múdrosť, lásku a starostlivosť. Nadišiel čas - oplatiť im to rovnakou mincou.Autor (zdroj): Viera Kúkolová