10.12.2022 06:52:34
Mladí dobrovoľníci v Dubovej

Aj v tomto školskom roku nadviazali študenti Súkromného gymnázia ŽP na tradíciu dobrovoľníctva z minulých školských rokov. Dňa 26. septembra sa žiaci tretieho ročníka

Grísniková, Aschenbrierová, Turňová a Úradník zúčastnili oficiálneho dňa dobrovoľníctva v DD a DSS HRON Dubová. V areáli pomohli pri úprave okrasných kríkov a stromčekov, hrabali lístie a upratovali okolie. Za svoju činnosť získali zlatú medailu a ocenenie od obyvateľov domova.


Autor (zdroj): Mgr. M. Gregušová