10.12.2022 06:09:37
Prečo si starší zaslúžia našu úctu?
Prečo si starší zaslúžia našu úctu?

Pýtala sa: Oľga Kleinová Foto: Viera Kúkolová
Jozef ROHÁČ, valcovňa rúr
-Pretože nám dali život, vychovali nás, dali nám budúcnosť a za to by sme im mali byť vďační. Zároveň by sme si mali uvedomiť, že aj my raz budeme starí, a tak si myslím, že ako sa my správame k starším dnes, po rokoch sa bude mladšia generácia správať k nám.

Milan BADINKA, študent mechanik mechatronik SSOŠH ŽP
-Rozhodne si zaslúžia našu úctu, pozornosť a pomoc. Veď oni nám zabezpečili budúcnosť. Ja keď mám príležitosť, určite starším ľuďom pomôžem, bez ohľadu na to, či je Mesiac úcty k starším alebo nie. Starých rodičov mám ďaleko a tak im nemôžem pomáhať tak často ako by som chcel, ale svoju úctu im prejavujem aspoň tak, že im zatelefonujem.

Ing. Jozef HIĽOVSKÝ, energetika
-Asi preto, že od starších máme stále čo čerpať, ich múdrosť, životné skúsenosti a sme im vďační za to, čo nám počas svojho života dali. Tú vďačnosť by sme im mali prejaviť hlavne na starosť, keď to najviac potrebujú. Nedokážu sa už o seba sami postarať a mali by sme im byť poruke stále, nielen v októbri, oficiálne vyhlásenom za Mesiac úcty k starším.

Katka PODHÁJSKA, centrálna údržba
-Pretože starnutie je prirodzený proces a nevyhne sa mu ani jeden z nás. Starší ľudia si zaslúžia našu úctu, pochopenie, trpezlivosť a často aj pomoc. Sú zdrojom neoceniteľných skúseností, poznatkov, rád a spomienok, ktoré je dobré poznať a vedieť. Snažím sa prejavovať svoju úctu nielen v mesiaci, ktorý je Mesiacom úcty k starším, ale neustále. Moja najväčšia láska, úcta a rešpekt, však pochopiteľne patria hlavne mojim rodičom, ktorým vďačím za všetko to správne, čo ma naučili, ako mi pomohli, ako ma vychovali a za všetku lásku, ktorú stále dávajú nielen mne, ale celej našej rodine. Ďakujem za to, že mám to šťastie, že ich stále mám.

Martin LEHOTSKÝ, valcovňa rúr
- Tí skôr narodení si zaslúžia našu pozornosť najmä preto, že majú toho viac prežitého ako my, majú neoceniteľné skúsenosti a my by sme si mali od nich brať príklad. Ja nemám starých rodičov, ale pomoc všetkým starším ľuďom, ktorých stretávam, považujem za úplnú samozrejmosť v každodennom živote. Takže pre mňa Mesiac úcty k starším neznamená výzvu na pomoc týmto ľudom.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová