10.12.2022 06:37:45
Veľká čitateľská súťaž k sedemdesiatemu roku vydávania našich novín
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *
Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.Súťažný text č. 15.

Písal sa rok 1974. Október bol veľmi daždivý, od začiatku mesiaca do 19. dňa spadlo v povodí Hrona takmer 170 milimetrov zrážok. Výška hladiny napríklad v meste Banská Bystrica dosiahla 19. októbra hranicu 210 centimetrov s prietokom 114 metrov kubických za sekundu a bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Dňa 20. októbra dosiahla hladina Hrona v Banskej Bystrici 494 centimetrov. Povodeň mala prudký priebeh a počas ďalších 48 hodín stúpol prietok o 360 metrov kubických za sekundu a úmerne s ním prudko stúpla aj hladina rieky. Povodeň kulminovala 22.októbra, kedy prietok v Banskej Bystrici dosahoval 560 metrov kubických za sekundu.

Nikto sa dovtedy nepamätal na takú povodeň, aká zasiahla aj podbrezovské železiarne. Voda Hrona, ktorá siahala do výšky 1,5 metra nad úroveň hutníckeho dvora, zatopila oceliareň, valcovňu plechov, valcovňu profilov, rúrovňu, mechanické dielne, aj prízemie riaditeľskej budovy. Výroba postupne zastala. Zatopené boli aj obytné budovy na Chvatimechu, na Štiavničke a na Skalici. Ľudia tvorili ochranné hrádze. Voda kulminovala 22. októbra. Pod vodou a bahenným nánosom zostalo vyše 1200 elektromotorov. Závod i obec zostali bez elektriky, telefónneho spojenia, bez autobusového a vlakového spojenia a napriek toľkému množstvu vody, aj bez pitnej vody.

Dňa 22. októbra popoludní začala voda klesať a štáb obnovy prevádzkarní čakala ťažká úloha. Do dennej zmeny 23. októbra prišlo 150 ľudí. Pracovníci energetiky a údržby sa pustili do obnovovania prívodu energií všetkých druhov. Zamestnanci s nasadením vlastných síl bojovali za záchranu fabriky. Dňa 25. októbra prišli na pomoc bieli murári z Košíc, z ostravských hutníckych podnikov a 43 montérov z Třinca, Frýdku – Místku a Plzne. Už šlo o demontáž a montáž zariadení, o opravy s cieľom urýchleného obnovenia výroby. Škody v závode boli odhadnuté na 48 miliónov korún československých.

Otázka č. 15.

Koľko rokov uplynulo od najväčšej povodne v dejinách podbrezovských železiarní?Autor (zdroj): Z archívnych materiálov spracovala Mgr. Oľga Kleinová