5.10.2022 20:46:08
Vnútropodnikový trh práce


TRH PRÁCE


ZO OZ KOVO
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie sekretárky


Stanovené požiadavky na funkciu :
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania,
 • prax v odbore min. 5 rokov,
 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet).


Osobné predpoklady na funkciu:
 • znalosť odborárskej problematiky,
 • členstvo v odborovej organizácii (po prijatí do funkcie nutné),
 • zodpovedný prístup k práci,
 • komunikačné schopnosti,
 • bezúhonnosť.

Termín nástupu: december 2014


Požadované doklady:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.


Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 20. októbra 2014 na ZO OZ KOVO Podbrezová, Kolkáreň 35 alebo zašlite emailom na adresu: pavolkostial@ozkovo.sk


Pracovná ponuka je prioritne určená pre zamestnancov ŽP a.s.

Autor (zdroj): V OZ KOVO