4.12.2022 10:22:46
Zo sveta ocele

Dillinger Hὔtte, Siemag a technická univerzita Dortmund spoločne už štyri roky skúmajú, ako by sa dal konvertor, aj bez senzorov vo vnútri, premeniť na spoľahlivý a precízny model. Cieľom je s pomocou modelu prevádzkovať konvertorové pece tak, aby boli minimalizované nutné korektúry na konci procesu. V súčasnej dobe sa po prvý raz podarilo zhrnúť obsiahle data z konvertorovej prevádzky do prognostického modelu. Projekt by mal byť v priebehu jedného roka pripravený do sériovej prevádzky. Jeho význam sa dá najlepšie pochopiť pri konštatovaní, že spresnenie konvertorového procesu o 1 stupeň Celzia ušetrí prevádzkovateľovi až 100 tisíc eur ročne.

***

Pracovníci múzea Porúrie spoločne s univerzitou v Bochumi uvažujú o neobvyklom experimente – chcú po dlhodobých prípravách sprevádzkovať hámor v Halbachu, ktorý pred 500 rokmi slúžil na výrobu ocele. V Údolí slávikov (Nachtigallental) v Halbachu, chcú v historickom hámri znova vyrábať kujné železo, resp. oceľ. Doposiaľ sa v priemyselnom pamätníku konali len pravidelné prehliadky. Otvoreniu prevádzky predchádzali prípravy, nakoľko vedomosti o starých technológiách sú dávno zabudnuté a museli byť zdĺhavo obnovované. Spôsob výroby ocele v hámri bol používaný až do roku 1860. Podobné pokusy, no neúspešné, sa už uskutočňovali v Hagene.

***

Čínsky koncern Shandong Iron and Steel Group vybuduje za 150 miliónov USD závod na výrobu rúr v Maroku, s kapacitou 250 tis. ton rúr ročne. Postavený bude v Tangier Exportation Freezone, južne od prístavu Tanger v severnom Maroku. Výroba zo 70 percent má smerovať na export – do európskych krajín a 30 percent zostane na území Afriky.

***

V júli bolo v Nemecku vyrobených 3,45 milióna ton ocele. Slabý minuloročný júl bol síce o 1,5 percenta prekonaný, výroba ale dopadla - aj pri rešpektovaní sezónnych faktorov – z dlhodobého porovnania podpriemerne. K uvedenému prispeli aj zvláštne vplyvy, ako pohyby skladových zásob na podnikovej úrovni. Objednávkové vstupy výrobkov z valcovanej ocele zostali aj naďalej na kurze zotavovania, nositeľom zotavenia boli hlavne krajiny Európskej únie a domáci spotrebitelia. V mnohých častiach EÚ sa dopyt po oceli pohybuje na veľmi nízkej úrovni a zostril sa aj importný tlak z tretích krajín. V odbore všeobecne rastie neistota a obavy z konjunktúrnych rizík.


Autor (zdroj): Svět o oceli 32,33/2014