4.12.2022 09:37:26
Žrebovali sme


Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: „Ťažké je milovať ženu a zároveň robiť niečo rozumné.“ Cenu riaditeľky ZANINONI Slovakia, s.r.o., Ing. A. Kováčovej, si výherkyňa Jarmila Pančíková z Vvr môže prevziať v redakcii novín.Autor (zdroj): redakcia