10.12.2022 06:29:33
Ďakujeme

Dňa 28. februára 2014 sme sa navždy rozlúčili s generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o. Ing. Jozefom Urbanom, ktorý odpracoval v Železiarňach Podbrezová a.s. dvadsaťdva rokov.

Počas svojho pôsobenia v ekonomickom úseku, odbore informatiky, neskôr v pozícii generálneho riaditeľa ŽP Informatika, s.r.o., sa významnou mierou podieľal na vybudovaní informačného systému v ŽP a.s., vďaka čomu naša spoločnosť nebola nútená investovať do kúpy softvérov. Filozofia a základy informačného systému v ŽP a.s. boli využité aj pri jeho budovaní v našich dcérskych spoločnostiach.
Počas svojho pôsobenia v pozícii generálneho riaditeľa vychoval mnohých mladých inžinierov, ktorí budú nepochybne pokračovať v jeho práci. Na poslednej rozlúčke sa menom Predstavenstva a Dozornej rady ŽP a.s. poďakoval a rozlúčil s Ing. Jozefom Urbanom člen predstavenstva a riaditeľ pre kapitálový rozvoj Ing. Ľudovít Ihring.

Česť jeho pamiatke!
Autor (zdroj): : v texte