10.12.2022 05:56:40
Naši žiaci zbierali skúsenostiVrátili sa so silnou motiváciou

Po jarných prázdninách sa žiaci druhého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej, odboru obrábač kovov, Michael Suchánek a Jaroslav Danielič opäť zúčastnili súťaže KOVO JUNIOR A REMESLO VYSOČINY. Súťaž sa uskutočnila v partnerskej Strednej škole technickej Žďár nad Sázavou.
Účasť v tejto súťaži sa traduje už niekoľko rokov a je rozhodne prínosom nielen pre súťažiacich, ale prispieva aj k ďalšiemu rozvoju spolupráce medzi našimi školami a umožňuje nám podeliť sa o výmenu skúsenosti so zástupcami ďalších škôl z Českej republiky.
Súťaž sa skladá z dvoch častí a tak si mali účastníci možnosť overiť svoje vedomosti a zručnosti pri výrobe súčiastky podľa výkresovej dokumentácie, pri meraní súčiastky a vypracovaní meracieho protokolu, rozbore uloženia a výpočte otáčok do zadaných hodnôt.
Výsledkom je motivácia žiakov k lepším výkonom. Už po súťaži prijali záväzok, že sa budú snažiť byť dobrými odborníkmi. Ich cieľom je v budúcom roku zabodovať a umiestniť sa na pohárovej pozícii. Šance majú, tohtoroční súťažiaci boli totiž od nich o rok starší. Ich predsavzatie podporí aj pedagogický zbor a budeme im v príprave všemocne pomáhať.
Autor (zdroj): Ing. Anna Čukanová