5.10.2022 20:01:33
Pracovné príležitosti


VNÚTROPODNIKOVÝ TRH PRÁCE

Železiarne Podbrezová a.s. a spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. vyhlasujú výberové konanie na obsadenie funkcie generálny riaditeľ spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.

Stanovené požiadavky na funkciu:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania,
prax v odbore minimálne 5 rokov,
znalosť z oblasti poskytovania a riadenia IT služieb,
poznanie aktuálnych IT trendov,
vodičský preukaz skupiny B,
znalosť anglického jazyka vítaná.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

riadiace a organizačné schopnosti,
komunikačné zručnosti,
odolnosť voči stresu a vysoké pracovné nasadenie,
schopnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia,
mobilita a flexibilita,
zodpovedný prístup k práci,
koncepčné myslenie – schopnosť myslieť v súvislostiach,
schopnosť formulovať vízie – zrozumiteľne formulovať predstavy budúcnosti,
strategické myslenie – schopnosť myslieť so zameraním na cieľ,
bezúhonnosť.

Termín nástupu do funkcie:

apríl 2014

Požadované doklady:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
spracovanie vlastnej predstavy o spôsobe riadenia a strategickom smerovaní firmy v rozsahu 2 až 5 strán formátu A4.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 21. marca 2014, najneskôr do 14 hod. na Personálny odbor ŽP a.s. alebo zašlite emailom na adresu: kochan@zelpo.sk. Pracovná ponuka je určená pre zamestnancov ŽP a.s. a zamestnancov spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.

Autor (zdroj): ŽP Informatika s.r.o.