7.12.2022 00:26:41
S Ing. Milošom Dekrétom, vedúcim ťahárne rúr

V prevádzkarni pribudla vysokovýkonná brúska


Vo vašej prevádzkarni pribudlo nové technologické zariadenie. Priblížite nám jeho účel?

-Dňa 13. marca 2014 sme od českej firmy PRESTAR prevzali vysokovýkonnú sedempásovú brúsku na obrusovanie vstupného polotovaru – lupy pre ťaháreň rúr. Brúsením rúr znížime alebo odstránime povrchové chyby, ktoré sú spôsobené technológiou odlievania ocele a následného valcovania vo valcovni rúr. Sortiment rúr, ktorý budeme brúsiť, je určený pre automobilový priemysel. Sú to najnáročnejšie zákazky pre všetky ťahárne rúr, pretože rúry sú skúšané ultrazvukom, pričom povrchové chyby nesmú byť hlbšie ako 5 percent hrúbky steny. Uvediem príklad, na rúre hrúbke steny 5 milimetrov chyby nesmú presiahnuť 0,25 milimetra.


Táto investičná akcia bola zrealizovaná na základe veľmi priaznivých výsledkov brúsenej lupy v rokoch 2012 a 2013, ktorú sme si mali možnosť takto pripraviť na súčasnej nízkovýkonnej brúske. Pre porovnanie výkonov, keď na starej súčasnej brúske dokážeme obrúsiť zhruba 100 - 150 ton rúr mesačne, nová brúska je postavená na výkon 1 000 -1 500 ton mesačne, čo predstavuje 10 krát väčší výkon. Prvé kvalitatívne výsledky, ktoré už máme na rúrach brúsených na novej brúske, len potvrdili strategický význam tejto investície.

V týchto dňoch zariadenie spúšťate do prevádzky. Ako sa vám darí?

-Od 14. marca 2014, kedy sme začali prevádzkovať toto technologické zariadenie, do 20. marca 2014 bolo obrúsených asi 130 ton materiálu. Je to nové technologické zariadenie, s ktorým sa potrebujeme riadne oboznámiť a hlavne dotiahnuť a odstrániť prvotné technické nedostatky. Firma PRESTAR na všetkých našich výhradách intenzívne pracuje a máme prísľub, že budú odstránené do konca apríla. V súčasnosti technológia ťahárne rúr a zamestnanci oddelenia normovania a racionalizácie práce, sú pričlenení k obsluhe brúsky do nepretržitého pracovného režimu. Za úlohu majú riadne zmapovať a zostaviť technologické tabuľky v závislosti na hĺbke brúsenia, akosti materiálu, rýchlosti brúsenia, spotreby brúsnych pásov, výkonových noriem tak, aby od 1. mája 2014 mohla brúska dosahovať stabilné projektované výkony.

Plánujete ešte v tomto roku nejaké modernizačné kroky?

-Samozrejme, aj v tomto roku nás čakajú veľmi významné modernizačné akcie. Prvé boli zrealizované už v januári v chemických prevádzkach, a to zosúladenie ovládania neutralizačnej stanici v ťahárni rúr 1 s obsluhou moriacej linky a laborantky, v ťahárni rúr 2 bolo presunuté ovládanie regenerácie HCl k prvému moričovi. V ďalšom kroku bude nasledovať zosúladenie ovládania neutralizačnej stanice v ťahárni rúr 2 s obsluhou výstupu moriacej linky. V sklade kyselín v ťahárni rúr 2 budú nainštalované dve nádrže na fosfáty, čo nám umožní dovoz týchto roztokov v autocisternách. V hale č.10 a v hale č.16 budú žeriavy vybavené diaľkovým ovládaním. V rámci opráv bude vymenený chladiaci kanál na žíhacej peci č. 1, výmurovka a ovládanie spaľovacích pomerov na žíhacej peci č. 3 a výmurovka na žíhacej peci č. 7. V rámci generálnej opravy bude vymenené ovládanie ťažnej stolice č . 214. V investíciách na tento rok máme naplánované dobudovanie linky PRESTAR o ultrazvukovú hlavu, na kontrolné rošty a prípravu výroby budú zakúpené spektrálne analyzátory akosti ocele. V spolupráci so ŽP Informatika a.s. budú vymenené zastarané procesné terminály za nové, moderné, čo bude mať veľký význam na skvalitnenie evidencie toku výroby na sprehľadnenie výkonových noriem a celkovej technologickej dokumentácie. Všetky tieto akcie sú zamerané na zvýšenie kvality našich výrobkov a zvýšenie produktivity práce.Brúska objektívom Ivety Kardhordovej
Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová