9.2.2023 14:38:15
Spomienky a poďakovania


Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou manželkou, mamou a starou mamou
Martou ZELENČÍKOVOU z Jasenia.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
„Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať a spokojný, večný spánok môžeme ti priať.“ Dňa 20. marca sme si pripomenuli nedožité 60-te narodeniny a 9. februára druhé výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a starký
Vladimír BLAŽENIAK z Čierneho Balogu.
V tichej modlitbe s láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodinaAutor (zdroj): v texte