7.12.2022 01:45:08
Študenti o vlastných projektoch


Študenti o vlastných projektoch


Do projektu KomPrax (kompetencie pre prax), ktorý sa na Slovensku realizuje od roku 2011, sa zapojili aj študenti Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová (SG ŽP) a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH ŽP). Uvedená mimoškolská činnosť je zameraná na rozvíjanie schopností, zručností a postojov mládeže. Neformálnou formou vzdelávania nadobúdajú praktické skúsenosti, ale aj finančné prostriedky na realizáciu vlastných projektov:

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY V SG ŽP

V SG ŽP realizovali 14. februára projekt „It is your choice“, zameraný na zdravú výživu. Organizátori projektu Lívia Aschenbrierová, Nikola Grísniková a Patrik Úradník ukázali a dali ochutnať žiakom rôzne zdravé nátierky a šťavy z čerstvého ovocia. Každá trieda sa zúčastnila prednášok k zdravému životnému štýlu a prezentovala sa vlastným zdravým pokrmom. Študenti sa úspešne zapojili do pripravených kvízov a súťaží, ktorých víťazné triedy boli ocenené zdravými potravinami.
Zapojenie sa do programu ako takého nás veľmi obohatilo. Spoznali sme mnoho nových ľudí, naučili sa pracovať v tíme a nadobudli sme veľa nových vedomostí a zručností, ktoré určite budeme mať možnosť využiť aj v budúcnosti. Projekt KomPrax je podľa nás veľmi užitočný,“ povedali Lívia a Nikola k projektu.

ROZPRÁVKOVO

Pod týmto názvom sa niesol ďalší z projektov - vystúpenie detí Súkromnej materskej školy EBG v Brezne. Organizátori projektu - Romana Švantnerová, Adam Petrík a Jakub Majerník „Rozprávkovo“ zorganizovali pre študentky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG 28. februára 2014 v Materskej škôlke v Hornej Lehote. Jeden deň deti učili a oboznamovali s ovocím, rozvíjali ich kreativitu a zručnosti. Deň uzavreli karnevalom a ocenením všetkých detí za ich snahu a námahu. Rozvoj kreativity a motiváciu detí k tímovej spolupráci organizátori zvládli na výbornú aj prostredníctvom vlastných kulís a krátkych scénok, v ktorých deti naplno prejavili svoju tvorivosť, zručnosť a predstavivosť.V Materskej škole v Hornej Lehote


ŠKÔLKA HROU

„Na svoj projekt som sa dlho a usilovne pripravoval,“ povedal Patrik Húdek, ktorý sa rozhodol zrealizovať zaujímavý deň pre malých škôlkárov. Z dotácií EÚ kúpil potrebný materiál na výtvarné stvárnenie (papier, fixky, plastelínu, farby na textil...). Súťažnou formou zaujal deti materskej školy, ktoré rozpoznávali rôzne druhy ovocia aj podľa chuti a tvaru. Potom spolu maľovali na tričká a robili na ne odtlačky dlaní. „Som veľmi rád, že som mohol deťom spestriť ich bežný deň v škôlke a naučiť ich aj seba niečo nové,“ povedal po realizácii projektu Patrik Húdek


Autor (zdroj): Mgr. Martina Stieranková