7.12.2022 00:23:51
Zmena zimného času na letný časZmena zimného času na letný čas

Nedeľa, 30. marca 2014 čas meníme o 2:00 na 3:00 hod.

Autor (zdroj):