5.10.2022 21:10:59
Výberové konanie - referent bezpečnostno-technickej služby

V N Ú T R O P O D N I K O V Ý T R H P R Á C E

Pracovná ponuka platí len pre zamestnancov ŽP a.s. Personálny odbor vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

referent bezpečnostno-technickej služby

v odbore bezpečnosti a životného prostredia. Ide o pracovnú pozíciu v jednozmennej prevádzke.

Pracovná náplň:
vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika.
Požadované predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie ukončené v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, resp. ukončené vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
znalosť práce s užívateľskými aplikáciami MS Office (Word, Excel), MS Windows Outlook,
vodičský preukaz skupiny „B“,
požadovaná prax v ŽP a.s. minimálne päť rokov.
Osobnostné predpoklady:
znalosť v oblasti systému riadenia bezpečnosti práce v zmysle normy STN OHSAS 18001 vítaná,
odborná spôsobilosť bezpečnostný technik v súlade s § 23, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. vítaná,
zodpovednosť,
schopnosť pracovať pružne a samostatne,
operatívnosť a flexibilita,
schopnosť operatívne reagovať, rozhodovať a komunikovať,
ochota neustále sa vzdelávať.
Podmienky odmeňovania:
odmeňovanie v zmysle platných mzdových predpisov v ŽP a.s.
Termín nástupu:
júl 2015.

Žiadosť doplnenú o profesijný životopis, fotokópie dokladov o absolvovaných kurzoch a školeniach, zasielajte v termíne do 16. júna 2015 písomne na Personálny odbor ŽP a.s.,príp. mailom na adresu kochan@zelpo.sk.

Autor (zdroj): ŽP Bytos, s.r.o.