6.12.2021 19:11:03
PRIPRAVUJEME SA NA Strednú opravu

S Ing. Miroslavom Domovcom, CSc., vedúcim oceliarne

Ing. Miroslav Domovec
K akým zmenám došlo v priebehu roka vo výrobnom režime?

-Podobne ako v ostatných prevádzkarňach, aj v oceliarni bola situácia vo výrobe komplikovanejšia ako v minulých rokoch. Od začiatku roku sme začali vyrábať v šesťdňovom (trojzmennom) pracovnom režime. Horšia situácia v poslednom období si vyžiadala od 5. októbra 2015 redukovanie výrobného procesu na päťdňový (trojzmenný) pracovný režim, čo malo čiastočne negatívny dopad na plnenie úloh podľa finančného mesačného plánu. Aj napriek dobrým výsledkom za prvých desať mesiacov tohto roka - kedy sme boli vo výrobe ocele výrazne v „plusových číslach“ - predpokladaný výsledok bude zhruba o 5000 ton ocele nižší, ako stanovuje finančný plán, t.j. na úrovni asi 315 tisíc ton ocele za rok 2015.


K prioritám tohto roka patrilo aj rozšírenie ponuky odlievaných blokov. Aké formáty pribudli?

-Medzi priority v inováciách výroby v tomto roku patrí zavedenie výroby nového formátu kontinuálne odlievaného bloku - kruhu 240 milimetrov. Tento formát sme najprv skúšobne otestovali vo februári na 1. prúde zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO), ktorý sme odlievali spolu s kruhom priemeru 210 milimetrov a po zvýšení požiadaviek výrobného množstva sme ho začali štandardne odlievať na troch prúdoch od októbra 2015. Súčasne sme počas celého roka spolu s technickým úsekom a dodávateľom technológie rekonštruovaného ZPO firmou Danieli, pripravovali podmienky pre výrobu ďalšieho nového formátu - kvadrátu 105 milimetrov. V súčasnosti sú už technicky a technologicky pripravené a navrhnuté všetky rizikové uzly výroby tohto extrémne malého formátu. Po výrobe nevyhnutného strojného doplnkového zariadenia na ZPO, ako kompletné teleso kryštalizátora vrátane medenej vložky, sekundárneho chladenia, prechodového kusa zátkovej tyče, vrátane nového systému upchávania zátky pred štartom liatia v kryštalizátore, by sme tento formát chceli skúšobne odlievať na jednom prúde asi v štvrtom mesiaci budúceho roka.

Čo bude prioritou posledných týždňov roka?

-Do konca roku 2015 už neostáva veľa času, naša prevádzkareň skončí výrobu 18. decembra 2015 a od 19. do 23. decembra 2015 bude prebiehať vo všetkých strediskách stredná oprava. Aj keď nie sú plánované počas opravy mimoriadne náročné opravárenské práce, činnosti sa sústredia predovšetkým na opakujúce sa preventívne výmeny časti zariadení, vyčistenie, kontrolu a premazanie dôležitých technologických uzlov a výmenu opotrebovaného strojného a elektrického zariadenia, ktoré sa z časových dôvodov nedajú urobiť počas výrobného cyklu.

Kontinuálne odlievané bloky

Kontinuálne odlievané bloky objektívom I. Kardhordovej
Autor (zdroj): Viera Kúkolová