10.12.2022 05:36:45
Vysokoškoláci do praxe

Zo života našich dcérskych spoločností

lesu informatikovV rámci projektu Vysoké školy, ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, sa 14. apríla 2015 v Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konali Prezentačné dni podnikov. Súčasťou podujatia boli atraktívne prednášky pre študentov, v ktorých ich oslovili viacerí úspešní absolventi slovenských univerzít so svojím životným príbehom. Pútavým spôsobom sa snažili súčasných študentov motivovať, aby získavali praktické skúsenosti už počas štúdia a získali tak výhodu oproti ostatným absolventom. Spoločnosť ŽP Informatika na podujatí zastúpili Ing. Matej Blahút, riaditeľ úseku projektovania informačných systémov a RNDr. Norbert Grӧne, ktorý pracuje v pozícii programátor – analytik. Vo svojich prezentáciách predstavili, akým spôsobom v informatike prebieha začlenenie absolventov do pracovného kolektívu. Kolegovia z odboru predaja a marketingu priblížili možnosti uplatnenia sa v informatike a odpovedali na otázky študentov v propagačnom stánku.


Prezentačné dni podnikov
Autor (zdroj): Mgr. Janka Gaboňová