4.12.2022 09:35:54
Blahoželáme jubilantom - v máji

Pracovné jubileá

40-ročné
Július KOKAVEC

35-ročné
Marta Čavojská
Magdaléna KLESKEŇOVÁ

30-ročné
Stanislav BAKA
Eva KURČÍKOVÁ
Milan KUREK
Ing. Mária NIKLOVÁ
Ing. Richard SCHREINER
Jozef TRUBAČ

25-ročné
Pavel ŠPERKA
Anton ŠTAJER
Katarína VOJTASOVÁ

20-ročné
Štefan BELKO
Ján CABAN
Bibiana KOŠÍKOVÁ
Ľubomír KOVÁČIK
Milan KVIETOK
Jaroslav LOPUŠNÝ
Miroslav MACHAJDÍK
Miroslav PRČ
Ľubomír RAPČAN
Peter ŠIPOŠ
blahozelame
Životné jubileá

Ines BALLOVÁ
Pavel BARAN
Jozef ĎURICA
Ladislav HOLKA
Ing. Pavol KŰHNEL
Oto PETRÍK
Michal SMOLEŇ
Peter DAXNER
Jozef GIERTLI
Iveta HUOSTIKOVÁ
Milan MICHALÍK
Janka MOKOSCHOVÁ
Alena PREDAJNIANSKA
Jozef SYČ
Ľudmila ŠTULRAJTEROVÁ
Slavomír BROZMAN
Milan VARHOLÁK
Peter VLČEKAutor (zdroj): Personálny odbor