3.8.2021 03:40:26
S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.

O investíciách technologického charakteru


Ing. Ľubor SchwarzbacherPán riaditeľ, aký je tohtoročný plán investičného rozvoja v našej spoločnosti?

-Tohtoročný investičný plán zahŕňa investície približne vo výške 8 miliónov eur. Okrem roku 2013, kedy sme investovali hlavne do rekonštrukcie odprášenia elektrických pecí a zariadenia na plynulé odlievanie ocele až 24 miliónov eur, za ostatné štyri roky ide o štandardný objem plánovaných finančných prostriedkov na tento účel.

Čo nové pribudne z hľadiska investícií technologického charakteru vo valcovni bezšvíkových rúr?

-Služobne starší zamestnanci valcovne rúr si určite pamätajú, že v septembri 1997 sme modernizovali pôvodný riadiaci systém redukovne rúr


systémom CARTA (Computer Aided Rolling Technology Application), vtedy jedným z najmodernejších automatizačných systémov redukovní, čím došlo k zníženiu dĺžky „napechovaných“ koncov a tým sa znížil materiálový technologický odpad - čiže predváha. Zároveň prínos spočíval aj v rozmerovej kvalite rúr.

Dodávateľom systému CARTA bola v roku 1997 nemecká firma SMS Meer a jej subdodávateľom v oblasti merania a vyhodnocovania lúp/ rúr, tiež nemecká firma IMS. Systém IMS meria na meracom mieste MS1 a MS3 hrúbku steny lúp/rúr, dĺžku, vonkajší priemer, teplotu. Obidve meracie miesta sú založené pri meraní hrúbok stien na rádiometrickom princípe s použitím žiariča – cézium 137.

Životnosť obalov žiaričov a intenzita merania s vyhodnocovaním bola navrhnutá na pätnásť rokov. Z tohto dôvodu sme pred tromi rokmi analyzovali ako ďalej v oblasti modernizácie systému CARTA a podsystému merania IMS.

Firma SMS Meer vyvinula medzičasom nový vlastný merací systém LASUS (Laser Ultrasonic hot wall thickness measuring System ) a New CARTA. Inštaluje ich predovšetkým na nových valcovacích tratiach rúr na čínskom a americkom trhu.

V roku 2012 sme stáli pred rozhodnutím, či pokračovať v oblasti merania s využívaním osvedčených žiaričov od firmy IMS alebo medzi prvými firmami v Európe využiť systém LASUS od SMS Meer. Rozhodli sme sa pre systém IMS a v júni 2013 sme nainštalovali nový moderný systém merania parametrov lúp/rúr. Meranie hrúbky steny opäť na rádiometrickom princípe. Navyše máme možnosť merať aj excentricitu lúp. Bola to investícia za viac ako jeden milión eur, ale nie konečné riešenie.

Aj súčasný systém CARTA je už na hranici životnosti a tak sme v závere minulého roku podpísali kontrakt a na druhý mesiac, v júnovej strednej oprave, plánujeme namontovať nový počítačový systém tzv. New CARTA.

Systém je už vyrobený a v súčasnosti sa testuje, koncom apríla aj za prítomnosti technikov Železiarní Podbrezová, samozrejme SMS Meer a IMS v Nemecku. Ide o techniku, ktorá síce stojí tiež viac ako jeden milión eur , ale tvorí „srdce“ valcovne rúr a bude slúžiť mnoho rokov.

Aké ďalšie investície technologického charakteru sú už zrealizované , prípadne na aké sa pripravujete?

-Začiatkom tohto roku bola v ťahárni rúr - výrobe 2 uvedená do prevádzky ďalšia linka na skúšanie presných rúr ultrazvukom. Na linke výmenníkových rúr PRESTAR 2 sme v podstate urobili skladačku rôznych systémov. Nainštalovaná ultrazvuková hlava bola repasovaná u výrobcu – General Electric (Krautkrämer) a pochádza z linky kotlových rúr vo valcovni rúr. Nový elektronický vyhodnocovací systém dodala česká firma Starmann a vodné hospodárstvo bolo navrhnuté v našej konštrukcii, pracovníkmi centrálnej údržby. Je to už v poradí štvrtá linka, na ktorej môžeme skúšať ultrazvukom presné rúry priemeru od 13 – 55 milimetrov.

Vo februári tohto roku pribudol do našej prevádzkarne doprava nový luxusný autobus od firmy Mercedes Benz – typ Tourismo , s komfortným vybavením. Cestujúci – naši zamestnanci, študenti..., majú na každom sedadle dotykovú obrazovku a tak pri cestovaní môžu počúvať hudbu, pozerať filmy podľa vlastného výberu, skrátka spríjemniť si cestovanie.

Pred niekoľkými dňami sme podpísali kontrakt na dodávku strategického stroja – obkročného vozidla na prevoz lupy z valcovne rúr do ťahárne rúr, oblúkarne. Bude to už v poradí tretie vozidlo od americkej firmy GLPSC, ktoré je postavené na technike firmy Hyster.

V minulom roku sme sa tiež rozhodovali, od ktorej firmy budeme dlhodobo nakupovať a hlavne „servisovať“ vysokozdvižné vozíky, nakoľko doterajší dodávateľ ukončil ich výrobu. Testovali sme výrobky popredných firiem v oblasti vysokozdvižných vozíkov (VZV), a to Jungheinlich, Linde a Hyster. Pre robustnú konštrukciu stavanú na ťažkú prevádzku, hydrodynamický pohon, používané rovnaké komponenty v rôznych nosnostiach vozíkov, dobrý prístup k výmene náhradných dielcov, bezpečnostné ovládacie prvky..., sme sa rozhodli pre firmu Hyster a kúpili prvých päť vysokozdvižných vozíkov. Tento rok sme podpísali zmluvu na dodávku päťtonového VZV , ktorý bude slúžiť oceliarni na manipuláciu hlavne odpraškov.

Využívate pri modernizácii aj skúsenosti z ostatných spoločností ŽP GROUP?

V ťahárni rúr – výroba 1 riešime projekt so spoločnosťou ŽĎAS, a.s. Ide o technické riešenie delenia rúr priamo po vytiahnutí na ťahacej stolici. Už niekoľko rokov dozadu sme riešili tento projekt s viacerými firmami – napr. Bueltmann - Nemecko, Asmag, Haginger - obidve Rakúsko , Stella - Taliansko, Prestar - Česko. Vždy sa však vyskytol detail, ktorý nedokázali firmy vyriešiť. Napokon, po viacnásobných rokovaniach a konštrukčných návrhoch riešenia, sme sa spolu s dcérskou spoločnosťou ŽĎAS a.s. dohodli. V januári budúceho roka bude dodané zariadenie na delenie rúr priamo na ťahacej stolici 3 - 04. Po jeho montáži nastane čas na uvádzanie do prevádzky. Nebude to vôbec jednoduché zladiť takt ťahacej stolice s taktom novej časti delenia rúr, nastaviť tuhosť upnutia troch rúr naraz, zabezpečiť optimálnu životnosť pílových kotúčov.

Celá filozofia spočíva v spojení dvoch operácií do jednej , odbúranie fyzicky náročnej práce na súčasnom medzioperačnom delení rúr. Plánujeme do budúcnosti postupne vylepšovať a zakúpiť podobné zariadenia na ďalšie ťahacie stolice v ťahárni rúr – výrobe 1.

Pred ôsmimi rokmi ste začali s výmenou opotrebovaných mostových žeriavov. Budete meniť ďalšie aj v tomto roku?

-Žeriavy sú vyhradené zdvíhacie technické zariadenia a tak sa im musí venovať patričná pozornosť. Určite budeme pokračovať v tejto filozofii aj v tomto roku a máme už dohodnutú dodávku nového 20 - tonového mostového žeriavu do valcovne rúr a 8 - tonového do ťahárne rúr – výroba 2.

Ako ste už spomenuli, niektoré investície si vyžadujú viacročnú prípravu. Na čo sa zameriavate v tomto smere do budúcnosti?

-Od minulého roku spolupracujeme s ostravskou projekčnou spoločnosťou na dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP) nového vákuovacieho zariadenia tekutej ocele pre našu oceliareň. Vyžaduje si to vypracovanie mnohých detailov – hlavne umiestnenia zariadenia, materiálového toku, časového snímku spracovania tavby, energetických napojení , možnosti montáže zariadenia za prevádzky EAF, LF pecí, dodržania environmentálnych požiadaviek. Po spracovaní DSP bude nasledovať komplikovaný proces EIA, zabezpečenie financovania, výber dodávateľa, spracovanie realizačnej dokumentácie a potom dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky.

V našom rozhovore o investičných akciách stavebného charakteru budeme pokračovať v budúcom čísle.


Redukovňa rúr
Redukovňa rúr objektívom I. Kardhordovej

Nové skúšanie rúr ultrazvukom
Nové skúšanie rúr ultrazvukom - nastavenie parametrov objektívom A. Nociarovej
Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová