1.6.2023 22:15:51
Výberové konanie


ŽP Výskumno-vývojové centrum  s.r.o.ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:


Výskumno-vývojový zamestnanec

pre oblasť plastickej deformácie kovov


Požadované predpoklady pre uchádzačov:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru (strojárstvo, hutníctvo) alebo prírodovedného smeru (fyzika tuhých látok),

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vítané,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,

- skúsenosti v oblasti teórie a technológie tvárnenia kovov za tepla a studena.

Žiadosti do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na adresu:

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Nováková, tel. 048/645 4035, novakova@zelpo.sk,

Termín prijímania žiadostí je do 31. mája 2015.


Autor (zdroj): ŽP VVC s.r.o.