4.12.2022 09:03:26
Zo sveta oceleArcelorMittal Europe (Long Products) bol na stavebnom veľtrhu v Mníchove nemeckým priemyslom oceľových konštrukcií vyznamenaný za vývinutie „CoSFB-betonárske hmoždinky“, inovatívneho spojovacieho prostriedku. Táto inovácia je časťou nového nosiča plošných stropov a zastrešení v odbore kompozitných konštrukcií.

Autá a knihy sa na internete nakupujú už dávno. Teraz prichádza neutrálna online-obchodná platforma s možnosťou (pre ponúkajúcich i spotrebiteľov) umiestňovať na webe cenové dopyty na oceliarske výrobky a obchodníci môžu celoštátne odpovedať na dopyt. Internetovou prítomnosťou portálu netzwerk-stahl.de začína tento rok nová éra v oblasti obchodu s oceľou. Pre obchodníkov, pre ktorých bol portál primárne vyvinutý, nie sú sice jeho mnohostranné možnosti zadarmo, sú však spokojní s množstvom zaujímavých výhod.

Spoločnosť Arcelor Mittal má v Luxembursku problémy s dodržiavaním emisných limitov. Kauza sa dostala až na parlamentnú úroveň. Luxemburské Ministerstvo životného prostredia (MŽP) totiž predložilo dôkazy, že oceliarsky gigant vypúšťal zo svojho závodu Belval viac exhalátov, ako je prípustné. Podľa záznamu až v troch minuloročných meraniach zaznamenali zvýšené množstvo kysličníka uhličitého a kysličníka uhoľnatého a v jednom prípade oxidu siričitého. Vyššie prekročenie spomínaných látok evidovali v septembri 2013 a 2014. MŽP uvádza, že to bolo spôsobené problémami súvisiacimi so spaľovaním metalurgického odpadu vo fabrike. Štát už s vlastníkom oceliarne začal hľadať riešenia ako znížiť environmentálnu záťaž.
...
Odbúranie existujúcich prebytočných oceliarskych kapacít na európskom trhu v roku 2014 nabralo na rýchlosti. Analytici UBS vychádzajú z toho, že z trhu ich bolo odstránených 29 percent. „Z nášho pohľadu je aktuálne vidieť, že existuje potenciál pre rast európskych oceliarskych akcií“, uvádza bankový dom. Dôvody pre to sú podľa UBS predovšetkým stúpajúce netto vývozy európskych výrobcov, ktoré možno pripísať na konto prepadu hodnoty eura voči US doláru. Tým sa zvyšuje vyťaženosť závodov o tri až štyri percentuálne body, rovnako ako rentabilita celého odboru. Je tu aj možnosť, že by sa dovoz ocele z krajín EÚ mohol znižovať. V porovnaní s inými exportmi neočakáva UBS zaplavenie európskeho trhu ruským materiálom. „Tomuto vývoju stoja v ceste politické priority Ruska, ako aj otázka kvality“, tvrdí banka.

Obyvatelia Kiruny budú mať čoskoro nový domov. V najsevernejšom meste Švédska, v ktorom už vyše sto rokov dolujú železnú rudu, dochádza k nebezpečným zosuvom pôdy. Na svedomí ju majú časté výbuchy dynamitu. Štátna banská spoločnosť LKAB sa preto rozhodla, že Kirunu presťahuje o niekoľko kilometrov ďalej na bezpečnejšie miesto. Tento projekt sa uskutoční aj napriek poklesom cien železnej rudy na svetových trhoch. Pre Švédov totiž táto surovina stále predstavuje dôležitý zdroj príjmu. Spoločnosť LKAB začala s demontovaním budov už v apríli a kompletné presťahovanie ju vyjde na dve miliardy amerických dolárov. Sťahovanie by malo byť dokončené v roku 2018, príp. 2019. Kiruna má 18 tisíc obyvateľov a pod jej povrchom sa nachádza najväčšie ložisko železnej rudy v Európe. Výnimočná je aj kvalita substrátu, ktorý obsahuje až 70 percent železa.
Autor (zdroj): Svět ocele