6.12.2021 19:09:14
Víťazom zmena - A

Súťaž medzi zmenami v koľajovej doprave


Ing. Jozef Siman, vedúci koľajovej dopravy
Ing. Jozef Siman
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. Súťažia pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality.

O priebehu súťaže nás informoval Ing. Jozef Siman, vedúci koľajovej dopravy:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

-Rok 2015 bol veľmi nezvyčajný v tom, že v poslednom kvartáli súťaže sme prechádzali zo štvorzmenného nepretržitého pracovného režimu

na hybridný päťdňový trojzmenný pracovný režim, pričom bola zrušená jedna pracovná zmena. Z tohto dôvodu bolo koncoročné vyhodnotenie súťaže medzi zmenami náročnejšie. Niektorí pracovníci boli preradení a s niektorými sme sa museli rozlúčiť, pretože bol s nimi ukončený pracovný pomer.

Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?

-Hlavné kritériá pre železničnú dopravu boli ponechané tak, ako boli nastavené na začiatku tejto súťaže. K hodnotiacim kritériám – riadiaca činnosť zmenového majstra, dodržiavanie zásad BOZP a prevádzkových predpisov, plnenie prepravných požiadaviek, dopravné nehody na dráhe a incidenty zapríčinené dopravnou obsluhou, udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovné úrazy, pribudol v roku 2016 jeden nový prvok, ktorý sa týka starostlivosti o hnacie dráhové vozidlá v železničnom parku koľajových vozidiel. V ňom sa hodnotí prístup rušňovodičov k prevádzkovej údržbe hnacích dráhových vozidiel, ako aj včasnosť dopĺňania prevádzkových kvapalín a kremičitého piesku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

-Tak, ako každý štvrťrok, najviac ovplyvňovali priebeh súťaže samotní pracovníci kategórie R a to svojim prístupom k plneniu požadovaných obslúh z iných prevádzkarní Železiarní Podbrezová a.s. Hlavný dôraz pri vykonávaní obslúh je kladený na včasnosť a dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny jednotlivých posunujúcich dielcov a výhybkárok, čo má priamy vplyv na bezpečnosť, úrazovosť a nehodovosť strediska koľajovej dopravy.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2015?

-Minuloročným víťazom súťaže medzi zmenami sa stala zmena A, pod vedením zmenového majstra Daniela Bullu. Chcem sa poďakovať víťaznému kolektívu za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh, pričom poďakovanie patrí aj ostatným zamestnancom, nakoľko víťazstvo bolo veľmi tesné.

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

-Prekvapenie ako také to nie je, ale súťažiaci teraz prechádzajú na hybridný štvorzmenný nepretržitý pracovný režim, čo opäť bude mať vplyv na priebeh tejto súťaže.

Víťazná zmena A  objektívom A. Nociarovej

Víťazná zmena A objektívom A. Nociarovej
Autor (zdroj): Viera Kúkolová