6.12.2021 18:23:38
Nový formát 105 milimetrov


Dňa 27. júna 2016 bol na zariadení plynulého odlievania ocele úspešne odliaty nový formáť – kvadrát 105 x 105 milimetrov. Prvá tavba bola odlievaná o 8.38 hod. Odlievanie sa uskutočnilo na prúde č.3. a odliatych bolo prvých sedemdesiat kusov. Bližšie v rozhovore s Ing Miroslavom Domovcom, CSc., v budúcom čísle.

Foto: Ing. Milan Srnka PhD.


Autor (zdroj): Ing. Milan Srnka PhD.