3.8.2021 03:35:24
Do konca roka nás ešte čaká veľa práce

S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja Ing. Milan SRNKA, PhD.Ako hodnotíte prvý polrok z hľadiska realizácie investícií technologického a stavebného charakteru?
-Prvý polrok je vždy v znamení rozpracovania investícií na celý rok. Z tohto pohľadu na prevažne všetky tohtoročné plánované investičné akcie sú uzavreté zmluvy, sú objednané alebo sú v štádiu finálneho dojednania. Máme za sebou už aj realizáciu niektorých investičných akcií. Napríklad dodávka nového mostového žeriavu v prevádzkarni ťaháreň rúr dielňa 2. Uviedli sme do prevádzky delenie rúr priamo na ťažnej stolici TS3-04. Pri tejto akcii sme spojili dve technologické operácie: ťahanie rúr a následné medzioperačné delenie, čím sa odbúrala nadbytočná manipulácia s materiálom.Toto technické riešenie sa nám osvedčilo a v budúcnosti plánujeme dovybaviť aj ďalšie ťažné stolice pílovými jednotkami. V oceliarni sme zrekonštruovali jeden prúd zariadenia plynulého odlievania ocele pre odlievanie nového formátu, kvadrátu 105 x 105 milimetrov.

Z investícií stavebného charakteru sme ukončili prestrešenie hlavného vstupu v starom závode a upravili sme nové priestory pre odbor infomédií a propagácie – propagačné oddelenie..

Čím žijete v týchto dňoch?
-Naše investičné akcie sú prevažne viazané na stredné opravy hlavných výrobných prevádzkarní. Počas blížiacej sa strednej opravy oceliarne plánujeme vybudovať dve nové stanice sušenia medzipaniev a rekonštrukciu váhy na prekládkovom šrotovom poli. Z akcií stavebného charakteru momentálne prebieha rekonštrukcia budovy cestnej dopravy, výstavba rozšírenia parkovacích plôch v novom závode či rekultivácia izolovanej kazety na Šiklove.


Čo ešte plánujete na tento rok?

- Do konca roka máme toho v pláne ešte veľa. Za zmienku stojí určite konzervácia vnútorného povrchu rúr pred zinkovaním, čím sa odstráni prácne ručné čistenie nakonzervovaného vonkajšieho povrchu rúr. V HC Dubová plánujeme modernizovať regulátor turbíny TG1. Do konca roka bude dodaný nový 250 kN trhací stroj pre mechanické skúšky ťahom. Počas decembrovej strednej opravy valcovne rúr plánujeme zmodernizovať odvalcovaciu stolicu, zmodernizovať desať kusov valcovacích stojanov SRW a iné akcie.

 pohľad do tlačiarne pohľad do tlačiarne
Propagačné oddelenie sídli v budove Hutníckeho múzea – pohľad do tlačiarne objektívom I. Kardhordovej


Rekonštrukcia budovy cestnej dopravy
Rekonštrukcia budovy cestnej dopravy
Autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová