6.12.2021 18:57:15
Letné brigády u nás študentov lákajú
 JUDr. Radim Kochan, PhD.Leto je čas prázdnin, ale študenti hľadajú aj príležitosti ako si vylepšiť svoju finančnú situáciu. V Železiarňach Podbrezová sa im táto možnosť naskytá každoročne a tak už v júni nastúpili brigádnici, stredoškoláci i vysokoškoláci. Prednostné právo na nástup na brigádu majú pochopiteľne študenti našich súkromných škôl, ale ak je požadovaný počet nenaplnený, prichádzajú aj študenti z iných škôl. Polovicu prázdnin máme za sebou a my sme sa opýtali vedúceho personálneho odboru JUDr. Radima Kochana, PhD.:

Aký je tohtoročný záujem študentov o brigády?

-Tak ako každý rok, aj toto leto je záujem o letnú brigádu veľký a značne prevyšuje požiadavky jednotlivých prevádzkarní.

Šancu dostali všetci žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH ŽP) a Súkromného gymnázia ŽP (SG ŽP), ktorí o letnú aktivitu prejavili záujem a spĺňali vekovú hranicu minimálne 18 rokov. Výnimkou sú tí, ktorí šancu v minulosti už dostali, ale o prácu neprejavovali adekvátny záujem, napr. nerešpektovali pokyny nadriadených alebo mali problém s dochádzkou. V júni u nás brigádovalo 22 žiakov, v júli 121 a rovnaký počet je aj v tomto mesiaci. Väčšina brigádnikov má záujem o prácu na dva, v niektorých prípadoch dokonca na tri mesiace, a tak sa u nás od júna do 1. augusta vystriedalo 152 žiakov.

O akých študentov ide?

-Väčšinou o tých lepších. Nakoľko dopyt po brigáde prevyšuje naše kapacitné možnosti, snažíme sa do pracovného procesu v rámci letných mesiacov zaradiť len tých žiakov, s ktorými prevádzkarne nemajú negatívne skúsenosti z minulých rokov, a ktorí nedisponujú žiadnymi neospravedlnenými hodinami z odborného výcviku, v rámci praktického vyučovania na pracoviskách ŽP a.s. počas uplynulého školského roka. V zásade možno konštatovať, že každoročne je tvorených 90 až 95 percent všetkých brigádnikov našimi žiakmi, zvyšok sú deti našich zamestnancov alebo študenti Technickej univerzity v Košiciach.

Na ktorých pracoviskách je ich najviac?

- Najväčší záujem o brigádnikov je už tradične zo strany prevádzkarní - ťaháreň rúr, valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a centrálna údržba. V týchto prevádzkarňach k 1. augustu 2016 pracovalo 79 percent zo všetkých brigádnikov. Ďalší získali možnosť rozvinúť svoje pracovné návyky napríklad v energetike, doprave, zásobovaní alebo v odbore riadenia kvality. Pri umiestňovaní žiakov SSOŠH ŽP sa snažíme v maximálnej možnej miere a v úzkej súčinnosti s prevádzkarňami zohľadniť ich študijný alebo učebný odbor, prípadne praktické zručnosti či teoretické vedomosti, ktoré prejavili počas praktického vyučovania na pracoviskách ŽP a.s.

Sú aj takí, ktorí sem prichádzajú opakovane?

- Samozrejme. A my sa tomu veľmi tešíme. Všetci naši brigádnici u nás pracujú v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy (nie „brigádnickej dohody"), čím sa na nich v plnom rozsahu vzťahujú všetky práva, ale aj povinnosti tak, ako na „kmeňových" zamestnancov. Tým chcem povedať, že čím viac času strávia žiaci na pracoviskách ŽP a.s., tým viac si rozvinú svoje praktické zručnosti, v praxi zúročia teoretické vedomosti, získajú pracovné návyky a dodržiavanie pracovnej disciplíny sa pre väčšinu z nich stane samozrejmosťou.

Jedni odchádzajú, druhí zostávajú aj ďalší mesiac a tretí prichádzajú. Našu otázku: „Čo vás viedlo k rozhodnutiu prísť na brigádu do Podbrezovej“, sme položili aj jedným aj druhým:

A. KubicaM.KuboveK. KazárováL. AschenbierováM. VrabecP. Gajdošík
A. Kubica
M.Kubove
K. Kazárová
Aschenbierová
M. Vrabec
P. Gajdošík

Adam KUBICA študent

-Ja už dnes končím, som tu celý mesiac a prišiel som si sem zarobiť. Bol som zaradený do zásobovania, páčilo sa mi tam, robili sme rôzne práce, teraz už budem užívať zarobené peniaze.

Matej KUBOVE, študent

-Ja som po maturite a čakám na prijatie na vysokú školu, rozhodol som sa vyplniť si čas brigádou a zarobiť si na školu. Akurát dnes čakám na vyjadrenie, či ma príjmu na žurnalistiku do Nitry. Žiadosť som si písal na ťaháreň rúr, ale dostal som ponuku robiť dva mesiace v zásobovaní, takže som tu a páči sa mi to. Kolektív je veľmi dobrý, som spokojný.

Karin Kazárová, študentka

-Keďže som študentkou súkromného gymnázia, pochopiteľne využívam možnosť brigádovať v materskej firme. Dnes si vybavujem vstup, teším sa už na brigádu. Idem pracovať do dopravy.

Lívia ASCHENBIEROVÁ, absolventka

-Keďže som zmaturovala na Súkromnom gymnáziu ŽP v júni, som už dva mesiace doma a tak som sa rozhodla aj ja využiť príležitosť ponuky v Železiarňach Podbrezová. Peniaze sa mi zídu na realizáciu mojich plánov do budúcnosti.

Marek VRABEC, študent

-Hľadal som možnosti, kde by som si v lete zarobil a tých je dnes pomenej. Železiarne Podbrezová túto možnosť ponúkali, tak som to využil. A samozrejme svoje zohralo aj to, že otec v tejto firme pracuje. Robím v elektroservise a som tu spokojný.

Pavol GAJDOŠÍK, študent

-Ja som študentom podbrezovskej súkromnej školy, učím sa za elektrotechnika a toto je možnosť aj počas prázdnin naberať skúsenosti. Montujeme elektromotory a za dva mesiace si aj niečo zarobím.

Brigádnička Barbora Máliková pri kontrole vnútorného priemeru rúr kalibrom
Brigádnička Barbora Máliková pri kontrole vnútorného priemeru rúr kalibrom.
Foto: I. Kardhordová

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová