20.7.2023 11:01:28
Aj podbrezovské školy otvorili svoje brány


Prváci mali spočiatku zmiešané pocity

Prváci mali spočiatku zmiešané pocity

Aj našich študentov a pedagógov súkromných škôl Železiarní Podbrezová vítalo v prvý deň nového školského roka, ktorý sa začínal dosť nezvyčajne – až piateho septembra, upršané ráno. V dôsledku nepriaznivého počasia sa aj slávnostné otvorenie konalo netradične. Po prvýkrát od vzniku súkromných škôl počasie zmarilo možnosť otvoriť nový školský rok slávnostným aktom na školskom dvore. Žiakov navštevujúcich Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP a Súkromné gymnázium ŽP je takmer päťsto a tak zhromaždiť také množstvo v spoločnom priestore pod strechou školy je problematické. Žiaci si vypočuli slávnostné príhovory, vítanie prvákov a želania úspešného nového školského roka v triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

V školskom roku 2016/2017 bude navštevovať Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP vyše tristo žiakov, do prvých ročníkov ich nastúpilo 102 vrátane tých, ktorí sa rozhodli pre externú formu štúdia. Pripravovať na budúce povolanie sa budú v štvorročnom študijnom odbore hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik a v trojročnom učebnom odbore obrábač kovov. Súkromné gymnázium ŽP má v novom školskom roku 184 žiakov, do prvého ročníka ich nastúpilo 50. Výučba je profilovaná na informatiku, anglický jazyk a šport.

Zriaďovateľ škôl, Železiarne Podbrezová, vytvára pre svojich študentov podmienky, ktoré v porovnaní s mnohými inými strednými školami vysoko prekračujú štandard. Najmodernejšie materiálno – technické vybavenie tvorí však len zlomok motivujúcich prvkov, ktoré im školy ponúkajú. Už je len na nich, ako ich využijú vo svoj prospech. Prajeme pedagógom aj žiakom úspešný štart do nového školského roka.

Netrvalo dlho a v triede sa cítili ako doma

Netrvalo dlho a v triede sa cítili ako doma

A už prišli na rad aj učebnice.

A už prišli na rad aj učebnice. Foto: A. Nociarová
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová