1.6.2023 20:24:40
Ďakujeme


Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP a.s. a Jozefovi Sotákovi za rýchlu pomoc pri vybavení urgentnej liečby manžela a otca v UNB LD Bratislava.
Rodina PeihoffnerováAutor (zdroj): v texte