1.6.2023 21:48:09
Odišli do dôchodku – v septembri


Odchod do dôchodku
predčasného starobného dôchodku
Ľubomír RAČÁK
Vladimír SLEZÁK
Jozef VESELOVSKÝ

starobného dôchodku
Jaroslav RIDZOŇ
Pavol SRNKA

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.


Autor (zdroj): Personálny odbor