9.2.2023 14:30:24
Spomienky a poďakovaniaStanislav SRNKA z Brezna.
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých, ktorých si mal rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname.“
Dňa 6. septembra 2016 uplynulo sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec, zať, švagor a kolega
Stanislav SRNKA z Brezna.
S láskou a vďakou spomínajú manželka, deti Stanka a Tomáš, ostatná rodina a kolegovia
Štefan ZUBAĽ  z Polomky.
"Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname."
Dňa 12. septembra uplynie dvadsaťdva rokov odvtedy, čo nás navždy opustil
náš otec, starý, prastarý a praprastarý otec
Štefan ZUBAĽ z Polomky.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú deti s rodinami a ostatní príbuzní.
Viera LOVÁSOVÁ  z Podbrezovej.
Dňa 14. septembra si pripomenieme smutné druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, stará a prastará mama
Viera LOVÁSOVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Márie VEŠTÚROVEJ, rodenej Mojžišovej,  z Brezna.
„Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie je medzi nami.“
Dňa 24. septembra si pripomenieme tretie výročie od úmrtia mojej manželky
Márie VEŠTÚROVEJ, rodenej Mojžišovej, z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželAutor (zdroj): v texte