1.6.2023 21:33:43
Z tvorby Juraja Pančušku


Juraj Pančuška z Jasenia,


Po pätnástich rokoch sa horehronskej verejnosti autorskou výstavou obrazov, sôch z dreva, hliny i medi opäť pripomenul Juraj Pančuška z Jasenia, náš dlhoročný spolupracovník.

Vernisáž výstavy Z tvorby Juraja Pančušku, ktorá nás zaujala novým pohľadom na jeho tvorbu, sa uskutočnila 5. septembra v priestoroch Meštianskeho domu v Brezne, v kruhu najbližších – priateľov, umelcov a verejnosti. V štyroch výstavných priestoroch môžete obdivovať jeho figurálnu tvorbu, portréty, zátišia, krajinky, vytvorené pomocou rôznych techník (akvarel, grafika, kresba perom, uhľom, pastel). Učarovala mu práca so sochárskou hlinou, kovom a jeho umenie je vyryté aj do dreva. „V súčasnosti sa zaujímam o priestorové formy, to je základ sveta, života, vesmíru. Darí sa mi to pri portrétoch, sochách, figurálnej tvorbe, riešim aj priestorové zobrazenie krajiniek, čo ma celkom pohltilo. Najdôležitejšie pre mňa však je, držať si vlastný smer a byť mu verný,“ prezradil nám autor.

Na vernisáži jeho tvorbu priblížil akademický maliar Miroslav Brož, ktorý je s autorom už dlhé roky v tvorivom kontakte, a okrem iného povedal: „... kreativita a tvorivosť sú Jurajovi vlastné a tým je on pre nás zaujímavý.“ Mladších spolupracovníkov bude zaujímať aj profesijná cesta Juraja Pančušku v podbrezovských železiarňach, kde odpracoval štyridsaťpäť rokov a vlani odišiel do dôchodku. Začínal v starej rúrovni (r.1970) a o dva roky nastúpil do novootvorenej prevádzkarne ťaháreň rúr 1, robil pri peciach, na rovnačke, v oblukárni a naposledy v úpravni rúr.

Výstavu si môžete pozrieť do konca septembra v Meštianskom dome Horehronského múzea v Brezne.

 Výstavu  si môžete pozrieť do konca septembra v Meštianskom dome Horehronského múzea v Brezne.

Autor (zdroj): Viera Kúkolová+foto