20.7.2023 11:00:54
Zo sveta oceleNastaviť ponuku, umožniť férovú súťaž
Oceliarsky priemysel znížil emisie CO2 od roku 1992 o 19 percent a nemá už pri súčasných technológiách žiadny ďalší výrazný znižovací potenciál. Európska komisia sa snaží znížiť emisie CO2 zo základu roku 1990 do roku 2030 o 40 percent. Rozhodla sa pre systém obchodu s emisiami s použitím certifikátov, ako trhovo ekonomickým nástrojom pre dosiahnutie uvedených cieľov. Pretože sa oceliarsky priemysel nachádza v medzinárodnej súťaži a je ohrozený tzv. „Carbon Leakage“, preložením výrobných kapacít do zahraničia dostáva certifikáty CO2 bezplatne. Množstvo takýchto certifikátov je však v tretej perióde (od roku 2013 do roku 2020) výrazne pod skutočnými potrebami. Prideľovanie CO2 sa riadi podľa tzv. „benchmarks“, ktoré v prípade výroby surového železa a ocele leží zhruba 10 percent pod minimálne dosiahnuteľnými emisiami. Ani najmodernejšie výrobné zariadenia nemôžu tieto hodnoty dosiahnuť. To ale nie je všetko. Podiel voľných certifikátov na celkovom množstve emisných práv je obmedzený na maximálne 43 percent. Ostatných 57 percent sa draží na trhu. Podľa návrhu komisie z 15. júla, by malo byť množstvo voľných certifikátov vo štvrtej obchodnej periode (2021 – 2030) drasticky obmedzené. Celkové množstvo certifikátov má každý rok klesať o 2,2 percenta. Aby sa to dosiahlo, chce Európska komisia existujúci benchmarsk pre priemysel každý rok znižovať o 1 percento. Následkom toho bude musieť oceliarsky priemysel znížiť výrobu alebo certifikáty dokupovať. Náklady nebude možné, vzhľadom na svetovú konkurenciu, prenášať na zákazníkov. S politicky požadovanými vyššími nákladmi na certifikáty budú ale stúpať aj ceny elektrickej energie s následkom podstatných ďalších dodatočných nákladov

...

Antidumpingové clá
Európska únia uvalila s definitívnou platnosťou antidumpingové clá na hutnícke výrobky z Číny a Ruska. Aplikované budú na päť rokov a uplatnia sa aj na import registrovaný počas dvoch mesiacov, ktorý predchádzal predbežnému opatreniu z 12. februára 2016. Clá sa vzťahujú na oceľ valcovanú za studena, používanú na výrobu obalov, bielej techniky, ale i v stavebnom a automobilovom priemysle.

Antidumpingové vyšetrovanie sa začalo 14. mája 2015 na základe sťažností európskych výrobcov ocele. Pre čínskych výrobcov bude platiť clo v rozpätí od 19,7 do 22,1 percenta a pre ruských producentov od 18,7 do 36,1 percenta. Tieto ochranné obchodné nástroje uplatňuje Európska komisia v súvislosti s globálnou nadprodukciou ocele, s cieľom obnoviť rovnaké podmienky pre európskych výrobcov ocele a producentov z krajín mimo únie. Európska únia má momentálne vyše sto opatrení na ochranu obchodu, 37 z nich súvisí s neférovým dovozom hutníckych výrobkov, pričom 15 sa dotýka priamo Číny.

...

Inovácia pre budúcnosť
Nemecký hospodársky úspech spočíva podstatne na sile inovácií, vede a vývoji. Práve oceľ je preto dobrým príkladom. Úzko previazaná výskumná sieť je v Nemecku vo svojej hustote a kvalite jedinečná. Platí to rovnako pre vysoký počet patentov ako meradla pre technické know – how. Výskumná a vývojová základňa okolo materiálu ocele spĺňa všetky predpoklady preto, aby si nemecký priemysel zachoval aj v stále viac digitalizujúcom svete svoju inovačnú vedúcu úlohu. Napríklad v budúcich pätnástich rokoch sa očakáva, že sa posunú výrazné podiely rôznych materiálov na stavbe automobilov. Zásadný význam pritom bude mať vývoj vysokopevných a najpevnejších druhov ocele. Oceľ si zachová svoju dominantnú úlohu. Vysoko výkonné materiály stavajú nové požiadavky na tvárniacu techniku vo fáze výroby, a ďalšieho spracovania.Vysoko pevné ocele vyžadujú výkonnejšie tvárniace stroje, ktoré musia mať vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a tým aj prispôsobenú povrchovú tvrdosť. Nástrojové ocele musia mať vysokú pevnosť za zvýšených teplôt. Vyžadovaná je stále vyššia rovinnosť, ktorá musí spĺňať stále užšie tolerancie. Nepretržité meranie teploty v pásoch valcovaných za studena je náročné vzhľadom na to, že termografické kamery vyžadujú veľmi čisté prostredie. Pomocou termočlánkov vo valcoch je ale možné získať prehľad o rozdelení teplôt v páse po šírke a využiť to k chladeniu valcov. Nevyhnutným predpokladom pre budúcnosť je digitalizácia výrobných procesov, čo sľubuje dramatické zmeny v automatizovanej výrobe.

...


REŽÚ POD VODOU HRUBÉ OCEĽOVÉ STENY LASEROM
Splavné rieky a kanály dosahujú v Nemecku dĺžku 7 500 kilometrov. Mnohé svahy brehov, predovšetkým pri mostoch a plavebných komorách, sú zabezpečované štetovnicovými stenami. Ak je nutné vymeniť poškodené alebo nefunkčné časti týchto stien, používali doposiaľ techniku rezania elektrickým prúdom, elektróda bola pri tom vedená rukou potápača. V kalných vodách to bolo veľmi zdĺhavé a nebezpečné. Pri stenách hrúbky 10 milimetrov nie je potápač schopný oddeliť viac ako 1 milimeter za sekundu. V laserovom centre v Hannoveri vyvinuli automatizovaný rezací spôsob, ktorý dokáže za sekundu rezať až 20 milimetrov. Ako ochranný plyn pritom používajú kyslík. Využitie nie je obmedzené len na štetovnicové steny a svahy brehov. Možnosti použitia sa rysujú aj pri offshorových štruktúrach a na ďalších vodných dielach. V súčasnosti sú vedené rozhovory o vhodných robotoch pre túto činnosť, aj prvé rozhovory s potenciálnymi dodávateľmi.


Autor (zdroj): Svět o oceli