5.10.2022 20:13:08
Deň otvorených dverí

Aj v tomto školskom roku navštívili žiaci 4. a 5. ročníkov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP 7. novembra Hutnícku fakultu TU Košice. V rámci dňa otvorených dverí si pozreli prezentácie jednotlivých fakúlt v univerzitnej knižnici, kde sa nachádzali aj stánky fakúlt.

Potom boli naši žiaci rozdelení do skupín, a prezreli si priestory fakulty, kde boli pripravené aktivity:
● Metalurgia, ako ju nepoznáte:
- vodný model,
- teplotechnika a hrnčiarsky kruh.
● Spoznaj štruktúru a vlastnosti materiálov.
● Odpad ako cenná surovina.

V blízkej dedinke Budimír navštívili vysunuté pracovisko Technického múzea v Košiciach.
Exkurzia Hutníckej fakulty TU Košice bola opäť veľmi zaujímavá a poučná. Ďakujeme dekanke doc. Ing. Ivete Vaskovej, PhD., prodekanovi Ing. Dušanovi Oráčovi, PhD. a aj ostatným zamestnancom fakulty za sprevádzanie a ŽP a.s. za poskytnutie autobusu.

Deň otvorených dverí
Autor (zdroj): Danica Kvačkajová, výchovná poradkyňa