4.12.2022 10:21:36
Prezentovali možnosti našich škôl


Deň otvorených dverí sa uskutoční 2. februáraBurzy informácií pre ôsmakov a deviatakov pomáhajú žiakom zorientovať sa v spleti rôznych odborov, profesií a nájsť odpoveď na otázku „Kde po skončení základnej školy“, a stredným odborným školám umožňujú osloviť a získať potenciálnych študentov.


Správne sa rozhodnúť nie je ľahké, veď mladí ľudia si so štúdiom volia aj svoje budúce zamestnanie. Zorientovať sa v množstve ponúkaných profesií im pomáhajú akcie s informačnými letákmi, videoprojekciami a možnosťou besedovať o budúcom štúdiu s tými najkompetentnejšími – zamestnávateľmi, zástupcami škôl, ale aj stredoškolákmi.
V tomto duchu sa 7. novembra 2016 v hoteli Ďumbier uskutočnila prezentácia okolitých stredných a stredných odborných škôl pre viac ako tristo ôsmakov a deviatakov. Okrem zástupcov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová a Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová sa burzy zúčastnili aj zástupcovia ďalších trinástich stredných a stredných odborných škôl z Brezna, Banskej Bystrice, Zvolena a Banskej Štiavnice.

Zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP Ing. Petra Mlynarčíka sme požiadali o zhodnotenie: „Pre žiakov základných škôl sme pripravili informačné letáky, prezentačné videoprojekcie a odpovedáme na otázky, týkajúce sa štúdia v našich školách. Okrem toho sme si s výchovnými poradcami dohodli aj termíny, kedy ich počas vyučovacích hodín v škole navštívime. Pozývame žiakov, a ich prostredníctvom aj rodičov, aj na deň otvorených dverí v našich súkromných školách, ktorý sa uskutoční 2. februára 2017. Tí, ktorí prejavia záujem a zúčastnia sa stretnutia sa budú môcť bližšie oboznámiť s nadštandardnými podmienkami počas štúdia, s vybavením odborných tried, dielní, so športoviskami a športovci si budú môcť otestovať, ako to bude vyzerať na talentových prijímacích skúškach.“ O naše súkromné školy prejavili veľký záujem žiaci zo základných škôl z Brezna – Pionierskej 2, Pionierskej 4 a Mazorníkova, z Beňuša, Podbrezovej, Nemeckej, Predajnej, Brusna, Valaskej... Prevzali si informačné materiály, ktoré si budú môcť v pohodlí domova s rodičmi preštudovať, prípadne navštívia web stránky, z ktorých sa ešte viac dozvedia o činnosti našich škôl a o živote ich žiakov.

Burza informácií sa týmto dňom nekončila, pokačovala 16. novembra 2016 v Závadke, pre základné školy zo Závadky, Pohorelej a Polomky.

Žiaci základných škôl získali neoceniteľné informácie

Žiaci základných škôl získali neoceniteľné informácie

Možnosti našich škôl prezentovali nielen študenti, ale aj pedagógovia

Možnosti našich škôl prezentovali nielen študenti, ale aj pedagógovia súkromných škôl a zamestnankyne personálneho úseku ŽP.
Foto: V. Kúkolová

Autor (zdroj): Viera Kúkolová