4.12.2022 10:38:41
Pri vstupe do nového závodu pribudlo parkovisko

Pozor na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky

Zamestnancov, ktorí uprednostňujú cestu do práce autom. jednak pre vyšší komfort a nesporne aj z úsporných dôvodov, z roka na rok pribúda. S tým súvisí problém nedostatku parkovacích miest, ktorý by však v našej akciovej spoločnosti mal byť na dlhšie obdobie minulosťou. V starom závode ho vyriešilo rozšírenie parkovacích miest už v minulom roku a 14. novembra 2016, otvorením nového parkoviska v priestoroch bývalých skladov IPS nad autobusovou zastávkou SAD, aj v novom závode. Parkovacie možnosti sa rozšírili o ďalších 127 parkovacích miest a dnes by už nemal byť dôvod na porušovanie pravidiel a zákonov. Zaujímalo nás, ako vnímajú rozšírenie parkovacích plôch zamestnanci nového závodu:


Mgr. Peter SUJARiaditeľa ŽP Bezpečnostné služby Mgr. Petra SUJU sme sa v tejto súvislosti opýtali:

Parkovanie pozdĺž cesty III. triedy 2391 bolo tolerované len do okamihu zabezpečenia nových parkovacích miest. Na dodržiavanie pravidiel parkovania bude dohliadať aj strážna služba. Čo by ste chceli pripomenúť vodičom, ktorí ich nehodlajú dodržiavať?

-Keďže parkovacích miest je dostatok, nie je žiadny dôvod parkovať s vozidlami na miestach, kde to zakazujú dopravné značky, kde to vyplýva z dopravných predpisov (v križovatke) alebo tam, kde zaparkované vozidlo komplikuje prejazd iných vozidiel (predovšetkým prejazd autobusov na autobusovom nástupišti). Všetkým odporúčam parkovať výhradne na miestach, ktoré sú na to vymedzené a riadne označené.
O rozšírení parkovacích miest je informovaný aj policajný zbor a policajti budú v prvých dňoch spolupracovať s bezpečnostnou službou a dohliadať na správne parkovanie. Je možné, že v prvých dňoch budú policajti riešiť porušenia predpisov dohovorom, ale v ďalších dňoch by som sa na to nespoliehal.
Každý vodič pozná inštitút objektívnej zodpovednosti za porušenie niektorých dopravných predpisov a ja pripomínam, že parkovanie v zákaze môže byť riešené aj týmto spôsobom.

Ing. Matej ŤAŽKÝ, TcúIng. Matej ŤAŽKÝ, Tcú
- Neraz som aj ja pocítil problém s parkovaním. Bolo to dosť zložité a tak veľmi vítame skutočnosť, že parkovacie plochy sa rozšírili. Obávam sa trochu, že ľudia budú vnímať to nové parkovisko ako dosť vzdialené, ale keď si zvyknú, určite ocenia, že parkujú bezproblémovo a neohrozujú cestnú premávku parkovaním popri ceste. Škoda, že tá svetelná tabuľa s počtom voľných miest inštalovaná v oplotku nie je väčšia, aby ju bolo vidieť už od nového parkoviska.

Ing. Pavol ŽILKA, TcúIng. Pavol ŽILKA, Tcú
- Vnímam to pozitívne, nakoľko ten problém s voľnými parkovacími miestami tu je a bolo to treba riešiť. Ja parkujem z druhej strany, od Piesku, tam je problém s parkovaním hlavne každý pondelok. Z tej druhej strany však situácia bola už neúnosná, nakoľko autá blokovali častokrát cestnú premávku. Týmto sa prístupová cesta uvoľní a problémy pominú. Ľudia si však musia osvojiť určité pravidlá a prispôsobiť sa.

Martin MRAVEC, Vt Martin MRAVEC, Vt
- Pozitívne. S parkovaním vznikali v poslednej dobe naozaj problémy, často sme nemali kde zaparkovať a boli sme nútení zastávať na trávnatých plochách okolo hlavnej cesty. Určite je to bezpečnejšie. Uvítali sme aj možnosť informovať sa prostredníctvom číselnej tabule o počte voľných parkovacích miest, len by mohla byť trochu väčšia, aby ju bolo vidieť z ďalej.

Juraj STANČÍK, Vt Juraj STANČÍK, Vt
- Robím na jednu zmenu, ráno sme sa občas trápili s hľadaním miesta na parkovanie, horšie to však mali tí, čo prišli do popoludňajšej zmeny. Tento problém sa vyriešil a verím, že už nebudú autá obstávať po ceste. Ľudia sa postupne prispôsobia pravidlám a aspoň nehrozí obmedzovanie premávky na ceste k novému závodu. Uvítali by sme, keby bol na jednej svetelnej tabuli pri príchode od Valaskej prehľad o obsadenosti obidvoch parkovísk, ale to asi technicky nie je možné.

Mgr. Richard BUNDA, TeMgr. Richard BUNDA, Te
- S tým parkovaním v novom závode to bolo dosť problematické a tak si myslím, že je to veľký prínos. Tým, že vznikli nové parkovacie miesta, cesta sa uvoľní a prechod bude bezpečný. Často to bolo problematické prejsť, keďže autá stáli po obidvoch stranách cesty. Všimol som si aj svetelnú tabuľu informujúcu o stave obsadenosti parkoviska a myslím, že to každý uvíta.

Marek SUJA, TcúMarek SUJA, Tcú
- Vnímam to ako pozitívny krok. Parkovacích miest bolo málo, nestačili na počet áut, ktoré potrebovali parkovať. Koľkokrát sme si boli vedomí, že parkujeme nie celkom bezpečne na trávniku, ale nič sa nedalo robiť. Verím, že kapacita parkovacích miest bude na niekoľko rokov postačujúca a ostatne aj rezerva. Možno si niektorí pošomrú, že majú z parkoviska ďalej k bráne, ale postupne si určite každý zvykne s tým, že bude rád, že má kde bezpečne parkovať.

Nové parkovisko pri vstupe do NZ

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová