4.12.2022 09:37:56
Výrobcovia rúr to majú na českom trhu zložité
S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP TRADE Bohemia a.s.


Martin ČERMÁK,

Situácia v českom oceliarstve, ako ste konštatovali v našom rozhovore po prvom štvrťroku, bola podobná ako v ostatných európskych štátoch a hlavné príčiny nepriaznivého stavu mali globálny charakter. Čo sa odvtedy zmenilo?

- Situácia na českom trhu hutníckych výrobkov sa bohužiaľ od nášho ostatného rozhovoru nijako zásadne nezmenila. Stále veľmi intenzívne súťažíme o získanie objednávok s konkurenčnými výrobcami.

V súčasnom pozitívnom vývoji a stave hospodárstva Českej republiky sú označované oblasti strojárskej výroby a automobilový priemysel s dodávateľskou infraštruktúrou ako hlavní „ťahúni ekonomiky“, ale výrobcovia v hutníctve, predovšetkým v segmente bezšvíkových rúr, sa stále boria so zložitým uplatnením svojej produkcie na trhu. Príčiny nepriaznivého stavu globálneho charakteru pretrvávajú. Situácia s importom rúr do Európskej únie z Číny, Ukrajiny, Bieloruska a ďalších krajín, pokles investícií v oblasti ropného priemyslu a samotná cena ropy, to sú hlavné dôvody vzniku zložitej situácie na trhoch EÚ.


Nasýtený trh a tvrdé konkurenčné prostredie vytvárajú neustály tlak na cenovú hladinu našich výrobkov, najmä v sortimente valcovaných rúr. Začiatok leta síce priniesol čiastočnú snahu o navýšenie cien, šlo však len o krátkodobú zmenu. Kontakt a rokovania s našimi hlavnými obchodnými partnermi na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2016 v Brne tieto skutočnosti len potvrdzuje.

Ako sa vám darilo s predajom produkcie Železiarní Podbrezová na českom trhu?

- Druhý polrok tohto roku v našom predaji a samotné sortimentné plnenie hodnôt stanovených Obchodným plánom na rok 2016 je náš hlavný cieľ. Nechcem predbiehať, do záveru roka chýba ešte niekoľko týždňov, už dnes však, bohužiaľ, musím konštatovať, že plánovaný ročný objem v sortimente kontinuálne odlievaných oceľových blokov nebude s najväčšou pravdepodobnosťou naplnený. Aj momentálny výhľad obchodnej spolupráce s našim odberateľom MORAVIA Steel a.s. pre rok 2017 nie je pozitívny. V ostatných komoditách predpokladáme splnenie plánovaných úloh.

Čo je pre vás prioritou týchto dni?

- Zabezpečujeme ešte novembrové a decembrové zákazky. Rokujeme s našimi hlavnými obchodnými partnermi o ich reálnych potrebách nákupu rúr do konca tohto roku. Rozpracované máme výberové konania na dodávky kotlových rúr. Pred rozhodnutím sú tendre na výrobu presných výmenníkových rúr pre spoločnosť Bronswerl Heat Transfer a MICo Třebíč, ktoré by sme mali realizovať do konca tohto roku.

Zaznamenali ste zmeny v skladbe odberateľov počas roka?

-Naše odberateľské portfólio sa v priebehu tohto roka zásadne nezmenilo. Najväčšími obchodnými partnermi sú stále veľkoobchodné spoločnosti na čele s FERONA a.s., s ktorými už v súčasnosti hovoríme o ich obchodnej situácii, budúcej spolupráci a výhľadoch na objem zákaziek pre rok 2017.Citácia:
"Situácia s importom rúr do Európskej únie z Číny, Ukrajiny, Bieloruska a ďalších krajín, pokles investícií v oblasti ropného priemyslu a samotná cena ropy, to sú hlavné dôvody vzniku zložitej situácie na trhoch EÚ.
ŽP TRADE Bohemia a.s.
Ilustračné foto: A. Nociarová
Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová