5.10.2022 21:17:41
KABU


Žiacka školská rada Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP už po pätnástykrát majú na svedomí tradičný krst absolventov budúcich - KABU, prijímanie prvákov. Celá akcia sa konala 27. októbra 2016 v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej.

Na začiatku bola vyhodnotená súťaž o najkrajšie vyzdobenú Halloweenskú triedu. Je potešujúce, že každoročne sa do súťaže zapajajú žiaci s novými a novými nápadmi a dá sa povedať, že výzdoba sa nikdy neopakuje. Tohtoročná hodnotiaca komisia, pozostavajúca z pedagogických zamestnancov, mala naozaj ťažkú úlohu vybrať tú najlepšie vyzdobenú triedu. Ocenené triedy boli odmenené sladkými balíčkami. V SSOŠH ŽP na prvom mieste bola trieda III. D, druhá IV. B a tretia III. A. V SG ŽP sa o prvenstvo zaslúžila trieda II. G, druhá bola II. H a tretie miesto obsadila trieda III. H. Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Hlavnými aktérmi KABU boli samozrejme prváci oboch menovaných škôl. Ukázali všetkým starším spolužiakom, že žiadna z úloh, ktoré si pre nich pripravili nie je taká aby si s ňou neporadili. Je pravda, že prečo by si nepochutnali na jabĺčku, ktoré sa len tak voľne hojdalo na motúze a oni si ho nemohli pridržať rukami. Alebo prečo nepopapať „super syrovú bagetu“, či cukríky z tanierika. Ak si však myslíte, že je to len o jedle, ste na veľkom omyle. Niektorí si to museli odšportovať, a to na prekážkovej dráhe alebo v tanečnom kole, kde bojovali o svoju stoličku. Starší žiaci sa v podaní vyžrebovaných prvákov dozvedeli, aké zvuky vydávajú jednotlivé zvieratá. V každej úlohe bol vždy na prvom mieste vyhlasený jeden študent bojujúci za svoju triedu a celkové prvenstvo si vybojvala trieda prvá H. Po skončení Kabu sa všetci mohli zapojiť do „HALLOWEENSKEJ PÁRTY“, ktorej začiatok bol naplánovaný na šestnástu hodinu a miestom konania bol Dom kultúry ŽP. Je pravda, že začiatok „párty“ bol dosť rozpačitý, no za tónov modernej hudby sa všetci roztancovali. Miestnosť, v ktorej sa konala, bola vkusne pripravená a stoly boli doplnené o občerstvenie v podobe chlebíkov, slaných a sladkých drobností. Určite to bol ten najkrajší začiatok jesenných prázdnin a už teraz sa tešíme na ďalšie akcie žiackej školskej rady.

radičný krst absolventov budúcich - KABU

radičný krst absolventov budúcich - KABU

Autor (zdroj): Školská rada