4.12.2022 09:53:23
PODBREZOVSKÝ JARMOKPODBREZOVSKÝ JARMOK
10. decembra 2016
v Kultúrno-spoločenskom centre obce Podbrezová.

Program:
od 9. hodiny predaj remeselných výrobkov, výstavka ručných prác, tvorivé dielne, predvianočný kultúrny program a zabíjačkové špeciality,
od 11. do 12. hodiny vystúpi Ľudová hudba Slančíkovci, od 12. do 13. hodiny
program žiakov materských škôl a Základnej školy v Podbrezovej.
od 13. hodiny sa na všetky deti teší Mikuláš so svojimi pomocníkmi.


Autor (zdroj): OcÚ Podbrezová