10.12.2022 06:14:39
Vysoký predaj sme zaznamenali naposledy v júli

ŽP GROUP

Logo - TRANSMESAS Ing. Tomášom Bevilaquom, asistentom generálneho riaditeľa spoločnosti Transmesa


S Ing. Tomášom Bevilaquom, asistentom generálneho riaditeľa spoločnosti Transmesa V našom ostatnom rozhovore, ktorý sa uskutočnil začiatkom mája, ste konštatovali, že štart bol dobrý a dosiahli ste aj 5 - percentný nárast predaja, v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ako ste pokračovali v ďalšom období?

-Vyzerá to tak, že v našom poslednom rozhovore som to zakríkol. Vysoký predaj sme zaznamenali naposledy v júni, od júla došlo k výraznému spomaleniu predaja. Napriek tomu, že v júni sme prekračovali plán predaja o 1 mil. eur, na konci roka zaostaneme za plánom viac ako o 1,5 mil. eur. Prepad predaja sme zaznamenali najmä v sortimente štandardných rúr. V prípade predaja špeciálnych výrobkov pre zákazníkov pôsobiacich v automobilovom priemysle, objem predaja korešponduje s našim predpokladom odzrkadleným v pláne.


Rozbiehali ste nový informačný systém ERP, ktorý bolo potrebné dotiahnuť do celého prierezu činnosti spoločnosti. Ako pokračujete?

-Čo sa týka ABAS - u, tak sa volá náš ERP, jeho implementácia je činnosť dlhodobá. Úplné zavedenie všetkých zmien a zlepšení nám potrvá ešte najmenej dva - tri roky. Môžem povedať, že momentálne sme na tom ďaleko lepšie ako pred polrokom, a horšie ako o pol roka.

Označili ste ho za „veľký prínos“ pre Transmesu. Ako ho hodnotíte z dnešného pohľadu?
-V prvom rade zmena ERP bola nevyhnutná, nakoľko starý program už bol zastaraný a nebolo možné ho ďalej rozvíjať. ABAS má tento program nielen nahradiť, ale zároveň aj poskytnúť nové možnosti sledovania a riadenia procesu od nákupu vsádzky, až po sledovanie procesu výroby na zväzky.

Pociťuje aj Španielsko, tak ako mnohé európske krajiny, negatívne vplyvy v oceliarskom priemysle?

-Áno, najmä čo sa týka štandardných výrobkov vyrábaných pre skladníkov. V prípade špeciálnych výrobkov je ten tlak o niečo menší. Tu sa Transmesa snaží zúročiť svoju flexibilitu. Uvidíme, ako pomôžu nové zavedenia ciel na dovoz čínskych výrobkov.

O niekoľko týždňov budeme hodnotiť. Aká je vaša predbežná bilancia roku 2016?

-Ako som už spomínal, na konci roka očakávame naplnenie objemu predaja na 95-97 percent v porovnaní s naplánovaným objemom. Na druhej strane, hospodársky výsledok očakávame na plánovanej úrovni, poprípade mierne lepší. To len potvrdzuje zmenenú štruktúru predávaného sortimentu. Transmesa predala menej výrobkov za nízke ceny, často produkty s nulovou maržou – hlavne pre skladníkov. Vo výrobe predpokladáme, že mierne prekročíme plánované ukazovatele. Myslím, že rok 2016 budeme v Transmese hodnotiť ako náročný, ale v konečnom dôsledku úspešný.Citácia:
Myslím, že rok 2016 budeme v Transmese hodnotiť ako náročný, ale v konečnom dôsledku úspešný.Pohľad do skladu zvitkov pred TS BES
Pohľad do skladu zvitkov pred TS BES

Špeciálne výrobky spoločnosti Transmesa
Špeciálne výrobky spoločnosti Transmesa
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová