6.12.2021 17:55:06
S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika
Pozitívny vplyv zimy aj na výrobu vlastnej energie

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetikaKončí zimná sezóna, ako ju z dnešného pohľadu hodnotíte?
-Každý rok sa pripravujeme na vykurovacie obdobie v súlade s opatreniami, ktoré smerujú k zabezpečeniu spoľahlivej prevádzky všetkých plynových kotolní a výmenníkových staníc v starom závode (SZ), kotlov a kogeneračnej jednotky v teplárni v novom závode (NZ) a potrubných rozvodov tepla, prevádzkou ktorých zabezpečujeme teplo vo všetkých priestoroch, t.j. administratívnych budovách a výrobných halách Železiarní Podbrezová a.s. Zimné obdobie u nás graduje v januári a februári, avšak vykurovacie obdobie mesiacom máj. Táto vykurovacia sezóna je v porovnaní s rokom 2015, čo sa týka priemerných teplôt, kolísavá. Priemerná teplota v januári 2015 bola +0,406o Celzia a vo februári 2015 bola -5,26 °C, za január 2016 sa pohybovala na úrovni -3,44o Celzia a vo februári bola na úrovni +2,79° Celzia. Z teplotného hľadiska môžeme túto zimu hodnotiť ako miernu, bez snehu, so zrážkami v nižších nadmorských výškach, čo však pozitívne vplýva na výrobu elektrickej energie v našich malých vodných elektrárňach (MVE).
Aj v tejto vykurovacej sezóne boli dodržiavané stanovené teploty pre jednotlivé priestory. Vnímanie teploty v tomto miernom počasí je o pocitoch. Vyplýva to z toho, že väčší chlad alebo tepelnú nepohodu za rovnakých vykurovacích podmienok pociťujeme pri zamračenej oblohe, teplote nad 0 stupňov..., čiže v období, ktoré doteraz pretrvávalo. Naopak, pri mrazivých slnečných dňoch, inak vnímame intenzitu vykurovania, veď príchod zo silne vymrazeného prostredia do príjemne vykúrených priestorov v každom vyvoláva pocit tepla a pohody.
V súčasnej dobe využívame v SZ na vykurovanie prednostne odpadové teplo z vodou chladeného potrubia odprášenia oblúkových pecí prevádzkarne oceliareň. Zmena v porovnaní s predchádzajúcim vykurovacím obdobím nastala v októbri roku 2015 realizáciou projektu využitia odpadného tepla pre ohrev trávnika futbalového štadióna a zároveň je toto teplo využívané aj na vykurovanie administratívnej budovy štadióna a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Plynové kotolne prevádzkujeme na zemný plyn len počas výrobných prestojov oceliarne. Z odpadného tepla sme za mesiace január a február tohto roka využili na vykurovanie a ohrev TÚV 2891 GJ, čo predstavuje významnú úsporu nákladov v nižšej spotrebe zemného plynu.
Zimná sezóna v energetike nie je len o vykurovaní. Rovnako dôležité je zabezpečiť aj výrobu elektrickej energie v MVE. Pri extrémnych mrazoch je veľký problém s vymŕzaním hatí a so znižovaním prietokov na vodných tokoch. Aj v januári, kedy teploty výrazne poklesli pod bod mrazu, vymrznuté hate a neskôr uvoľnené ľady nám spôsobovali nemalé problémy na hatiach. Na týchto pracoviskách sme v tomto čase posilnili obsluhu, nakoľko ide o fyzicky namáhavú prácu a tak v zmene na čistení hatí podľa potreby pracovali dvaja až traja zamestnanci. Plán výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach v januári bol splnený, za čo patrí poďakovanie všetkým zainteresovaným zamestnancom energetiky.
V zimnom období je plán výroby vo vodných elektrárňach nižší. Aj napriek tomu, že plán tvoríme na základe viacročných predchádzajúcich skutočných výrob, súčasná situácia je úplne iná. Mierne počasie a dostatok zrážok znamenajú zvýšenie výroby vlastnej elektrickej energie. Vo februári 2016 sme vo vodných elektrárňach vyrobili 2 784 759 kWh, čo v porovnaní s plánom dlhodobého priemeru predstavuje 200 percentné plnenie. Neočakávane dobré výsledky sa v priebehu roka môžu zmierniť vplyvom klimatických zmien - sucha, alebo naopak, pri dostatku zrážok by sme v MVE mohli dosiahnuť vyššiu celoročnú výrobu.


Čo bude prioritou tohto mesiaca?
-Mierna zima so zrážkami znamená, že časť vody sa dostáva aj do podzemných vôd. Naopak, keď po mrazoch nasleduje rýchle oteplenie, koncom marca a v apríli, voda rýchlo steká po zamrznutom teréne a napĺňa vodné toky. Výhľadovo, napriek tomu, že v nižších nadmorských výškach nie je sneh, vo vyššie položených oblastiach sneh napadol a prietoky sú zatiaľ na dobrej úrovni, očakávame, že hladiny riek sa na jar zdvihnú. Pre nás to znamená vyššiu výrobu, veď každá vyrobená kWh znamená pre Železiarne Podbrezová znižovanie nákladov na jej kúpu a s tým spojené poplatky. Prioritou marca bude splniť stanovený plán výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach, ktorý je postavený vyššie ako v prvých dvoch mesiacoch tohto roka.


Aké úlohy vás čakajú v roku 2016 ?
-Úloh je viac. Spomeniem aspoň niektoré, ktoré sa týkajú modernizácií vodných elektrárni. Prevádzkujeme vodné elektrárne v Jasení, v Predajnej, v Dubovej a na Piesku. V poslednej menovanej, v rámci environmentálnych akcií, pripravujeme „Izolačné úpravy záchytných vaní transformátorov“. V Hydrocentrále Dubová v roku 2015 pri postupnej modernizácii jednotlivých technologických uzlov elektrárni sme vykonali modernizáciu regulátora veľkej turbíny TG2. V tomto roku pripravujeme modernizáciu regulátora TG1, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom technicko-investičného odboru externou firmou. Okrem mnohých iných úloh sa po dvanástich rokoch pripravujeme na generálnu opravu kyslikárne, ktorá bude vykonaná v letných mesiacoch.

Ľadové kryhy na hati v Lopeji.    Foto: archív energetiky
Ľadové kryhy na hati v Lopeji. Foto: archív energetiky
Autor (zdroj): Viera. Kúkolová