6.12.2021 19:01:28
S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava
Pribudne HYSTER


S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne dopravaS marcom pre vás končí zimná sezóna, ako ju z dnešného pohľadu hodnotíte?
-Môžeme skonštatovať, že tohtoročná zimná sezóna bola tak ako tie predchádzajúce mierna a nespôsobila nám z hľadiska poveternostnej situácie žiadne problémy pri zimnej údržbe vnútropodnikových cestných komunikácií, údržbe a prevádzke železničnej vlečky, ani pri zabezpečovaní plnenia prepravných úloh spojených s výrobným procesom. V Podbrezovej bolo málo dní so snehovou prikrývkou a ak sneh napadol, tak v malých vrstvách a v spojení s oteplením hrozila skôr poľadovica. O miernosti zimy svedčí aj to, že od novembra do marca malo posypové vozidlo len 19 výjazdov a najazdilo celkom 741 kilometrov, čo je podstatne menej ako v rokoch s treskúcou zimou. Aj keď je už začiatok marca, dni sa predlžujú a teplota sa zvyšuje, musíme rátať aj s tým, že zima sa môže ešte prejaviť snežením a skomplikovať dopravnú situáciu.


Čo bude prioritou tohto mesiaca?
-V stredisku autoservis začíname s prípravou na prezúvanie kontrolou funkčnosti vybavenia strojov a zariadení pneuservisu, aby sme boli pripravení túto prezúvaciu kampaň zvládnuť. Je potrebné v kategórii vozidiel do 3,5 tony prezuť okolo 85 vozidiel akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a k tomu prirátať ďalšie vozidlá dcérskych spoločností, súkromné vozidlá zamestnancov a externých zákazníkov, ktorí služby autoservisu využívajú. Celkovo prezujeme okolo 150 vozidiel v jednej kampani, pričom okrem samotného prezutia musíme pneumatiky aj prehliadnuť, či sú vhodné na ďalšiu sezónu, očistiť ich, označiť a uskladniť.
V oblasti údržby vnútropodnikových ciest po ukončení zimného obdobia momentálne zisťujeme rozsah ich poškodenia a volíme spôsob opravy jednotlivých úsekov, aby sme zostavili zadanie na výber dodávateľa prác.
Tešíme sa aj na nový prírastok vo vozovom parku, kde v rámci schváleného plánu investícií z roku 2015 nám bude v desiatom týždni dodané obkročné vozidlo HYSTER M 600A. V tomto okamihu máme informácie, že obkročné vozidlo prekonalo loďou cestu od dodávateľa spoločnosti Great Lakes Power Service (USA štát OHIO) cez Atlantický oceán a zakotvilo v prístave Bremerhaven, kde bude naložene na kamión a špeciálne prepravené do ŽP a.s. Ide už v poradí o tretie obkročné vozidlo tohto typu, ktoré by malo postupne vystriedať v službe najstarší typy, dodaný v roku 1998, ktorý má v prepočte motohodín na kilometre (podľa výrobcu 1mthod = 40 km) najazdených viac ako jeden milión kilometrov. K tomu, akú náročnú prevádzku tieto stroje vykonávajú, si treba predstaviť, že prejdú dráhu v dĺžke milión kilometrov, v priemere asi každých 300 metrov zastavia, zložia a zoberú paletu s rúrami, strieda sa rozjazd a brzdenie a často sa mení smer jazdy.

Aké úlohy vás čakajú v tomto roku?
-Okrem bežných úloh spojených s prepravou materiálu pre potreby výroby sa bude prevádzkareň doprava podieľať svojimi strojmi a mechanizmami na investičných akciách, z ktorých spomeniem aspoň rozšírenie parkovacích plôch pri novom závode, ktoré by malo zlepšiť situáciu s parkovaním automobilov v blízkosti hlavnej brány nového závodu. V rámci schváleného plánu generálnych opráv železničnej vlečky pripravujeme v letnom období výmenu opotrebovaných výhybiek č. 54 a 56. Výber dodávateľa a samotnú výmenu chceme technologicky a časovo naplánovať tak, aby sme výlukovou činnosťou čo najmenej obmedzili prevádzku. Som presvedčený, že skúsenosti a spoľahlivosť našich zamestnancov v doprave prispejú k tomu, že sa nám podarí tieto úlohy splniť.Autor (zdroj): Viera Kúkolová