9.2.2023 12:43:26
Cítiť tu ohromnú starostlivosť o všetko

Navštívili nás študenti z Kazachstanu


Študenti z Kazachstanu pri prehliadke hutníckej expozície objektívom V. Kúkolovej

Študenti z Kazachstanu pri prehliadke hutníckej expozície objektívom V. Kúkolovej


V rámci štrnásťdenného pobytu na Slovensku, ktorý zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov (ÚMV) v spolupráci Eurasian Academy pre študentov z Karagandskej štátnej technickej univerzity z Kazachstanu (Karaganda State Technical University), navštívila 29. apríla Hutnícke múzeum ŽP a oceliareň skupina študentov magisterského štúdia na Metalografickej fakulte. Sprevádzal ich docent PhDr. Stanislav Benčič, PhD. Keďže chodí niekoľkokrát do roka prednášať na túto vysokú školu do Kazachstanu, konštatoval, že je to obrovská krajina a študenti sú uveličení zo Slovenska. Kazachstan je krajina veľkých kontrastov. Je tam vysoká úroveň školstva a zdravotníctva, ale zároveň je chudobná. Životná úroveň je veľmi nízka, no na druhej strane, napr. lekárska fakulta je vybavená špičkovou japonskou technikou. A aký bol dojem študentov? Za všetkých nám povedal Baurytzhan Mytziakov povedal:

-Veľmi sa mi tu páči, všetko je také dokonalé. Vaša fabrika je taká čistá, cítiť tu ohromnú starostlivosť o všetko. Samotný výrobný proces ma upútal a fascinovala ma tá pec. Máte veľmi zaujímavú a bohatú históriu, s ktorou sme sa oboznámili vo vašom múzeu. Aj to, ako ste nás prijali a aká je vaša pohostinnosť, to všetko sa mi páči. Slovensko je úžasná krajina.

Vpravo docent Stanislav Benčič, v strede šudent Baurytzhan Mytziakov


Vpravo docent Stanislav Benčič, v strede šudent Baurytzhan Mytziakov

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová