9.2.2023 14:37:05
Editoriál - Máj

Je tu najkrajší mesiac v roku, s ktorým sa neodmysliteľne spája krásne slovo láska. Každý po nej túži, každý o nej sníva.V minulosti a niekde aj dnes mládenci svojim dievčatám stavajú máje a tradíciou sa stal aj povestný prvomájový bozk. Ak milý pobozkal svoju lásku pod rozkvitnutou čerešňou, do roka mala byť svadba. Hovorí sa aj, že pár, ktorý sa prvého mája pobozká pod rozkvitnutou čerešňou, bude žiť spoločný život plný lásky a spokojnosti.

Druhá májová nedeľa sa spája s iným druhom lásky -- láskou k matke. Tento deň je oslavou na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za ich námahu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí. Väčšina krajín slávi Deň matiek v druhú májovú nedeľu. Ľudia po celom svete s láskou a vďakou oslavujú tento sviatok. Na znak úcty obdarúvajú svoje matky kvetinami a zahŕňajú ich pozornosťou a láskou.
S májom sa spája množstvo pranostík a veľa je aj rôznych zvyklostí. Pre nás je predovšetkým mesiacom lásky, rozkvitnutej prírody, sviežej zelene a príležitosti na prejav úcty a vďaky svojim najbližším. Aj keď ste nestihli bozk pod rozkvitnutou čerešňou, želáme vám veľa čistej a úprimnej lásky, aby ste prežívali nielen májové dni, ale aj všetky nasledujúce v šťastí a s úsmevom na tvári.Máj

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová